Užsiėmimas savipagalbos grupės tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimus turinčius vaikus. Dailės terapija

Pradžia:

2023-05.

Renginio pavadinimas: Užsiėmimas savipagalbos grupės tėvams, auginantiems autizmo spektro sutrikimus turinčius vaikus. Dailės terapija

Lektoriai: A. Atkočiūnienė, PPT logopedė

Vieta: PPT, Miško g. 2, Linksmučiai

Atsakingas: A. Atkočiūnienė