Seminarai ,,Rytų Prūsijos dvarų istorijos panaudojimo galimybės ir praktika dėstant Lietuvos istoriją“, „Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“

Pradžia:

2021-10-15 7:30,

2021-10-16 7:30.

15-16 d. Išvykstame 7.30 val. nuo Švietimo centro

Renginio pavadinimas: Seminarai istorijos ir geografijos mokytojams ,,Rytų Prūsijos dvarų istorijos panaudojimo galimybės ir praktika dėstant Lietuvos istoriją“, „Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“ dalyvio mokestis – 40 Eur

Lektoriai: I. Giniotis, Šilutės muziejaus muziejininkas – istorikas, I. Ambrulaitienė, Šilutės Pamario progimnazijos mokytoja

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Šilutės Pamario progimnazija

Atsakingas: R. Leimontienė, G. Kairiūkštienė, J. Morkūnaitė, G. Vaitiekūnienė