Rima Šukienė

Direktoriaus pavaduotoja apskaitai

 rima.sukiene@pakruojis.lt

 (8 421) 616 41