Rekomenduojama literatūra

 1. Profesijos patarėjų mokymo metodinė medžiaga. Vilnius 2003 m. (3 vnt.)
 2. Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai karjerai. Integruota karjeros ugdymo programa bendrojo lavinimo mokyklai. ŠMM 2006 m.
 3. Mano pasirinkimo galimybės. Knyga mokytojui. Kaunas 1998 m.
 4. Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika (profesinio informavimo konsultantams). Vilnius 2007 m.
 5. Pozityvioji socializacija. G.Kvieskienė.Vilnius 2005 m.
 6. Neformalusis švietimas – laimingam gyvenimui kurti. ŠMM
 7. Pirmokas. ŠMM 2007 m.(2 vnt.)
 8. Penktokas. ŠMM 2007 m.(2 vnt.)
 9. Vienuoliktokai. ŠMM 2007 m.(2vnt.)
 10. Profesijos vadovas 2007 m. Euroguidance-Lietuva.
 11. Noriu darbo. Ką reikia žinoti ieškant darbo. A. Smailys, Vilnius 2005 m.
 12. Aš renkuosi profesiją. Euroguidance Lietuva.
 13. Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai. ŠMM 2005 m.
 14. Socrates, Grundtvig, Minerva kandidatų vadovas. Kaunas 2006 m.
 15. Become one of hundreds ERASMUS students. Studying in Lithuanian higher education institutions 2001 m.
 16. Darbo rinkos profesinis mokymas ir konsultavimas, 2004 m.
 17. Besirenkantiems studentišką kelią. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, 2002 m.
 18. Lietuvos profesijų klasifikatorius. Vilnius 1999 m.
 19. Žvilgsnis į ateitį. Knyga mokytojui. Kaunas 1998 m.
 20. Kur mokytis ir persikvalifikuoti, kaip įsidarbinti užsienyje 2006 m.
 21. Kur stoti 2006 m. Žurnalas
 22. Karjera: nuo profesijos iki profesinės veiklos orgavizacijoje. D. Augienė, 2009 m.