Rajono technologijų metodinio būrelio veikla

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų technologijų mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Technologijų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2022-2023 m.m.

Technologijų mokytojų metodinio būrelio taryba