Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkė

Lina Alekseriūnienė – Linkuvos gimnazija

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

 • Pradinės klasės Ilona Dudėnienė, Lygumų pagrindinė mokykla
 • Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Anglų kalba Rasa Stravinskienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Rusų kalba Vita Pėželienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Istorija Gražina Kairiūkštienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Geografija Norbertas Gustauskas, Balsių pagrindinė mokykla
 • Biologija, chemija Raimondas Tumėnas, Balsių pagrindinė mokykla
 • Matematika, ekonomika Jurga Batakienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Informatika Irma Balčiūnienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Fizika Daiva Dumšienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Dorinis ugdymas Eglė Tamošaitytė Rutkauskienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Muzika Vaiva Klupšienė, Pakruojo „Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijos
 • Dailė Inga Strižigauskienė, Žeimelio gimnazija
 • Fizinis ugdymas Lina Alekseriūnienė, Linkuvos gimnazija
 • Technologijos Vida Arlauskienė, Lygumų pagrindinė mokykla
 • Biblioteka Vilija Abromavičienė, Rozalimo pradinė mokykla
 • Spec. pedagogai ir logopedai Odeta Daniševičiūtė, Linkuvos gimnazija
 • Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė, Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 • Socialiniai pedagogai Saulė Miežinė, Lygumų pagrindinė mokykla

Pakruojo rajone yra 19 metodinių būrelių