Rajono istorijos mokytojų metodinis pasitarimas-diskusija ,,Istorijos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Pradžia:

2022-09-14 14:00.

Renginio pavadinimas: Rajono istorijos mokytojų metodinis pasitarimas-diskusija ,,Istorijos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (mokymų ,,Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ sklaida)

Lektoriai: G. Kairiūkštienė, Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytoja, rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: R. Leimontienė, G. Kairiūkštienė