Rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis

Istorijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2022-2023 m.m.

Istorijos mokytojų metodinio būrelio taryba

Seminarų, išvykų, susitikimų akimirkos