Rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis

Istorijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2021-2022 m.m.-2021

Istorijos mokytojų metodinio būrelio taryba

Seminarų, išvykų, susitikimų akimirkos