Rajono ikimokyklinis metodinis būrelis

Parodos „Sveikinimas lietuvai“ nuostatai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės tarybos veiklos organizavimo nuostatai

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2023-2024 m.m.

Ikimokyklinių įstaigų mokytojų metodinė taryba

Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų jaunųjų skaitovų konkurso „mano gimtinė – lietuva“ nuostatai

Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų jaunųjų skaitovų konkursas „mano gimtinė – lietuva“ dalyvio paraiška