Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ vykdytų mokymų apibendrinimas, I etapui pasibaigus

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre, kuris yra projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra‘‘ partneris, buvo išbandytos 4 naujos kvalifikacijos tobulinimo formos.

Viena iš išbandytų kvalifikacijos tobulinimo formų – mini mokymai – trijų dienų mokymai tema „Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas“ vyko Klovainių pagrindinėje mokykloje. Anot pedagogų, naudingiausia buvo naujų metodikų ir praktinės kolegų patirties pristatymai, konsultacijos, praktinis, kūrybinis darbas bendradarbiaujant visai susibūrusiai mokyklos pedagogų komandai.

Penkių dienų trukmės pedagogų stažuotėje Lietuvoje, dalyvavo Šukionių pagrindinės mokyklos direktorius M. Bulaitis. Jis lankėsi Kauno ,,Santaros‘‘ gimnazijoje, stažuotės tema ,, Interaktyvių mokymo metodų taikymas ugdymo procese‘‘. Stažuotojo nuomone, stažuotė kitoje mokykloje yra patraukli kvalifikacijos tobulinimo forma.

4 Pakruojo rajono pedagogai­–,,Atžalyno‘‘ gimnazijos psichologė I. Jankauskienė, ,,Žemynos‘‘ pagrindinės mokyklos mokytoja S. Kairienė, specialioji pedagogė E. Švambarytė, Lygumų vidurinės mokyklos psichologė I. Remeikytė – taip pat išbandė kitą kvalifikacijos tobulinimosi formą – superviziją. Tai netradiciniai mokymai – profesinių santykių konsultavimas, kur žmonės iš skirtingų įstaigų atvirai kelia klausimus apie savo darbą ir aktyviai ieško atsakymų. Skirtingai nuo kitų mokymų, supervizijoje nėra iš anksto numatytų temų, teorijų, standartinių programų ar metodų, supervizorius neskaito paskaitų ir neveda jokių praktinių darbų. Mokymų dalyviai mano, kad tokius užsiėmimus turėtų lankyti kuo daugiau pedagogų, nes tai skatina patiems ieškoti sprendimų.

Dar viena išskirtinė mokytojų profesinio tobulėjimo forma Peer Coaching (ugdomasis vadovavimas), dar kitaip vadinamas „Paramos kolegai“ modelis, kurio esmė – coacher‘iai (vadovai ugdytojai) mokomi būti savo kolegų vadovais ugdytojais. Šią formą išbandė Linkuvos gimnazijos mokytoja L. Alekseriūnienė, Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokytoja G. Marcinkevičienė ir ,,Žemynos‘‘ pagrindinės mokyklos mokytoja A. Čepulienė. Tokių mokymų programos sukurtos tam, kad padėtų mokykloms įgyvendinti profesinio ugdymo modelį, kuriuo galima išplėsti standartinį mokymą, padedant mokytojams taikyti mokiniams patrauklias technologijomis pagrįstas mokymų veiklas. Šie mokymai grindžiami trimis atraminiais principais: pasitikėjimu pagrįstų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių naudojimu, pamokų planavimo ir rengimosi joms įgūdžių stiprinimu, geriausių technologijų integravimo praktikų taikymu.

Projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–006) inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras (www.upc.smm.lt).