Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m . gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Viena pagrindinių projekto veiklų – bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis:

  • Savęs pažinimo.
  • Karjeros galimybių pažinimo.
  • Karjeros planavimo.
  • Karjeros įgyvendinimo.

Pakruojo rajone dirba šie karjeros specialistai, kurie padeda mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas:

Karjeros konsultantė – G. Jasiūnienė greta.jasiuniene@gmail.com;

Karjeros koordinatoriai:

„Atžalyno“ gimnazijoje-I. Jankauskienė jankauskiene.inga@gmail.com ir E. Kriukaitė eglužele.k@gamil.com;

„Žemynos“ pagr. m. – I. Zimblytė ingazimblyte@gmail.com;

Linkuvos gimnazijoje – J.Gelžinienė joaniteg@gmail.com;

Pašvitinio pagr. m. – I. Meiliūnienė meilnester@gmail.com;

Lygumų vidurinėje m. –  I. Remeikytė inga.remeikyte@gmail.com;

Žeimelio vidurinėje m. – L. Almonaitienė almonlaima40@gmail.com;

Rozalimo vidurinėje m. – V. Jankauskienė vaidajankauske@gmail.com;

Žeimelio žemės ūkio m. – A. Balnienė astule@xxx.lt ir G. Vaidžiulis gytis.vaidziulis@gmail.com.

Daugiau informacijos apie projektą rasite www.mukis.lt