Projektas ,,Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas

Projektas ,,Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas („Erasmus+“ programa, 1 pagrindinis veiksmas – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais , Nr. 2020-1-LT01-KA104-077734)

Konsorciumo narių: Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro (koordinatorius),  Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro bei Joniškio rajono švietimo centro ilgalaikis tikslas  –  tobulinti veiklų senjorams pobūdį-   siūlyti daugiaplanes (emociškai paremiančias, socialiniu aspektu praturtintas),  efektyvias ir nemonotoniškas  (ieškant įvairesnių kalbinės aplinkos kūrimo, įgūdžių pritaikymo būdų) paslaugas.

Projekto tikslas – sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias didinti užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams įvairovę ir efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2022m. balandžio 30 d. (20 mėnesių) bus derinami keli mobilumo veiklų tipai.

Dalyvavimas kursuose) teiks švietėjams įžvalgų ir įgūdžių organizuoti kalbos mokymo(si) užsiėmimus, paremtus holistiniu požiūriu (ne tik žinios, bet ir asmeninis efektyvumas), padės pasirengti veiklų, pasitelkiant audiovizualinį metodą, organizavimui.   Darbo stebėjimo veiklose (po 3 d.) Trečiojo amžiaus universitete (Como, Italija) bei suaugusiųjų švietimo centre ,,DomSpain” (Reus, Ispanija) bus perimama geroji partnerių patirtis apie efektyvios suaugusiųjų mokymo strategijas (Skype pamokos,  ,,Kalbėjimo“ kampeliai) panaudojimą kalbų mokymosi efektyvumui stiprinti, neįgaliųjų įtraukimą. Tobulinamos vadybinės, mokymo proceso organizavimo, mokymo(si) aplinkų kūrimo,  europinės dimensijos plėtros  kompetencijos. Dalyvavimas veiklose motyvuos inicijuoti naują konsorciumo narių bendradarbiavimo veiklą – įkurti ,,Švietėjų akademiją”, kurios metu bus organizuojami praktikumai  įgytos ir taikomos europinės patirties pristatymui, organizuojami vietiniai dėstymo vizitai, parengta medžiaga mokymams. Patirties bankas bus pritaikytas ir programos dalis įgyvendinta partnerinėje institucijoje Turkijoje dėstymo vizito metu (2 savaitės).

Kiekviena konsorciumo  organizacija projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamuose  anglų kalbos mokymuose senjorams  įkomponuos naujus elementus iš mokymosi, stebėjimo veiklų, sudarys sąlygas ir bendroms konsorciumo TAU klausytojų mokymosi veikloms (vizitai).

Užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams efektyvumui (kokybiškai ir sėkmingai organizuojama) bus sutelkti įvairaus pobūdžio, lygmens ir masto institucijų pajėgos. Užtikrinama didesnė veiklų vertė dėl didesnio žinomumo, akumuliuotos patirties, pateikiamų pasiteisinusių praktinės veiklos pavyzdžių.  Vykdomi mobilumai suteiks dalyviams (TAU veiklų koordinatoriai, švietimo centrų metodininkai  ir anglų kalbos dėstytojai ) platesnę perspektyvą, padidins mokymo ir mokymosi motyvaciją, sudarys tinkamas sąlygas senjorų bendrųjų kompetencijų stiprinimui. Bendra Europos švietimo patirtis neabejotinai prisidės ir lems didesnį  konsorciumo narių veiklos suaugusiųjų švietimo srityje progresą ir potencialą.

Projekto veiklos

Darbo stebėjimas ,,Senjorų užsienio kalbos mokymo(si) organizavimas užtikrinant veiklų efektyvumą ir įvairiapusiškumą“ (2021m. spalio 18-20 d.,  ,,DomSpain Consulting SL“, Reus, Ispanija)

https://epale.ec.europa.eu/en/node/314329

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adult-education-language-courses-seniors-spain

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/mokymosi-veiklu-senjorams-ivairoves-ir-efektyvumo-didinimas-stiprinant-svieteju

http://www.sjscpakruojis.lt/uzsienio-kalbu-mokymo-patirtys-ispanijoje/

Darbo stebėjimas ,,Užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams organizaciniai ir metodologiniai aspektai“  (2021m. lapkričio 9-11 d., Komo A. Volta trečiojo amžiaus universitetas, Italija)

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/acquaintance-third-age-university-como-italy

http://www.tauasociacija.lt/pazintis-su-italijos-komo-miesto-treciojo-amziaus-universitetu

http://www.sjscpakruojis.lt/mokaisi-gyveni-gyveni-mokaisi/

https://www.ugdcentras.lt/tau/646-pazintis-su-italijos-komo-miesto-treciojo-amziaus-universitetu

Kursai ,,Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real“ (2021  m. lapkričio 22-27 d.,  Europass Academy of Creativity , Barselona, Ispanija)

http://www.sjscpakruojis.lt/kursai-barselonoje-pasirengimas-kurybisku-strategiju-kalbu-uzsiemimuose-taikymui/

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/pasirengimas-kurybisku-strategiju-kalbu-uzsiemimuose-taikymui

Kursai ,,Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces” (2021 m. gruodžio 6-11 d., Europass Teacher Academy, Florencija, Italija)

https://epale.ec.europa.eu/en/content/positive-thinking-nowadays

Dėstymo vizitas Mersino provincijos nacionalinio švietimo direktorate (2022 m. lapkričio 7-18 d.   Mersinas, Turkija).

http://www.sjscpakruojis.lt/kai-besimokanciuosius-lietuvoje-ir-turkijoje-sujungia-miro/

,,Švietėjo akademijos” veikla 

https://sites.google.com/view/vietjakademija/pagrindinis-puslapis