Meninio skaitymo konkursui pasibaigus

2022m. vasario 10 d. vykusiame Meninio skaitymo konkurse dalyvavo 18 mokinių (juos rengė mokytojos Rūta Stuogienė, Liongina Kanapickienė, Lina Kupriūnienė, Aldona Plakbarzdienė, Valda Juknienė, Rasytė Ašmenavičienė, Gražina Spudienė, Vita Songailienė) iš Pakruojo ,,Atžalyno“, Linkuvos ir Žeimelio gimnazijų bei Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijos.

Jau buvo pasiilgta susitikimo su tais, kuriems raiškusis žodis yra artimas ir svarbus. Nors konkursas ir stiprino jaudulį, bet visų dalyvių lūpose  lietuviškas žodis  skambėjo ypač prasmingai, kiekvieną klausytoją paliesdamas jautriai ir pakylėjančiai.

Šventiškumą padėjo sukurti ir kolegiškas pasirengimas renginiui. Rozalimo pagrindinės mokyklos mokytojos Rasa Šaltmerienė ir Jūratei Skorupskienė bei  jų mokiniai nustebino originalia Konkurso  įžanga, sklandžiu vedimu, o Pakruojo ,,Žemynos” progimnazijos mokytoja Regina Gasparavičienė – žaismingomis konkurso programėlėmis.

Komisijos sprendimu tolesniame – regiono etape dalyvaus pirmųjų vietų nugalėtojos – Goda Pociūtė, 7a kl. (5-8 kl. grupė, Pakruojo ,,Žemynos” progimnazija, mokytoja Rūta Stuogienė),  Žydrūnė Steigvilaitė, IVc kl.,  (I – IV gimnazijos kl. grupė, Pakruojo ,,Atžalyno” gimnazija,  mokytoja Gražina Spudienė) bei Pakruojo ,,Žemynos” progimnazijos 7kl. mokinių poetinė kompozicija ,,Centre” (mokytoja Rūta Stuogienė).

Metodininkė Rima Leimontienė