Kūrybingų Naujųjų mokslo metų!

Prasidedantys 2012–2013 mokslo metai visiems mums reiškia naują etapą, žadantį atradimus ir pokyčius. Tai šventė ir naujo laikotarpio atskaitos pradžia ne tik švietimiečiams, bet ir mokiniams, tėvams ir vietos bendruomenėms.

Naujųjų mokslo metų proga sveikiname vis gausėjančias „Kūrybinių partnerysčių“ projekto dalyvių gretas ir linkime nesustoti ieškant, keliant klausimus bei įtraukiant kitus.

Antraisiais projektinės veiklos metais nacionaliniu mastu Lietuvoje vykdoma „Kūrybinių partnerysčių“ programa apims dar 50 naujų „Tyrinėjančių mokyklų“. Dar trisdešimt iš 43 praėjusiais mokslo metais programoje jau dalyvavusių mokyklų tęs projektinę veiklą ir taps „Pokyčių mokyklomis“, kurios imsis kelti visos mokyklos bendruomenei aktualius klausimus bei ieškos būtent jiems tinkamų kūrybiškų sprendimo būdų.

Noriu pasidžiaugti, kad šiais mokslo metais projekte dalyvaus net 6 Pakruojo regiono kuruojamos mokyklos iš kurių 3 iš mūsų rajono: Degesių pagrindinė m-kla, Lygumų vidurinė ir Balsių pagrindinė m-kla. Taip pat mūsų regionui priklauso ir Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė m-kla, Mažeikių r. Viekšnių gimnazija ir Biržų r. Papilio pagrindinė m-kla. Šios mokyklos sulauks įdomių žmonių, kurie padės mokymąsi paverstikūrybingu ir įdomiu procesu ir sukurs unikalius mokymosi projektus.

Šiemet iš viso 80-yje Lietuvos mokyklų, kartu su vaikais ir mokytojais mokysis apie šimtą kuriančių praktikų –įvairių kūrybos, mokslo ir meno sričių atstovų. Pasikviesti į mokyklą kuriantį praktiką, įvardyti savo poreikius, užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimą, suplanuoti bei įgyvendinti projektinę veiklą padės pusšimtis kūrybos agentų.

Jau pirmąją rugsėjo savaitę prasideda 5 dienų įvedimo į programą seminaras, kuriame kūrybos agentai rengiami vizitams į mokyklas, apmokomi, kaip skatinti bendradarbiavimą, sujungti projekto dalyvius, juos įkvėpti bendrai veiklai. Intensyvių pratimų ir veiklų metu kūrybos agentai mokydamiesi patys patiria pokyčius, nesaugumo būseną, tačiau, užbaigę mokymus, jie adekvačiai vertina situaciją ir turi didesnį pasitikėjimą savimi, jaučia kolegų palaikymą.

Naujųjų mokslo metų pradžia sutampa ir su „Kūrybinių partnerysčių“ projektą Lietuvoje vykdančio Ugdymo plėtotės centro (UPC) gimtadieniu. Prieš trejus metus – 2009 metų rugsėjo pirmąją, po vienu stogu sujungęs keturias reorganizuojamas švietimo institucijas, buvo įkurtas UPC. Dabar tai – didžiausia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldi įstaiga.

Nuoširdžiai sveikindama su prasidėjusiais Naujaisiais mokslo metais, linkiu aukštų pasiekimų ir kūrybiškų atradimų moksle!