Kontaktai

Direktorė

Rima Juozapavičienė    el. paštas juozri@gmail.com    tel. (8 421) 612 16

Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
1 Greta Jasiūnienė Metodininkė greta.jasiuniene@gmail.com (8 421) 612 16
2 Rima Leimontienė Metodininkė rimaleimontiene@gmail.com (8 421) 612 16
3 Jūratė Morkūnaitė Metodininkė jteadam@gmail.com (8 421) 612 16

Buhalterinės apskaitos ir planavimo darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
1 Stasė Grėbliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ekonomikai stase.grebliauskiene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
2 Rima Šukienė Direktoriaus pavaduotoja apskaitai rima.sukiene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
3 Danutė Banienė Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė danute.baniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
4 Gitana Šostakaitė Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalterė gitana.sostakaite@pakruojis.lt (8 421) 616 41
5 Rima Kelerienė Buhalterė rima.keleriene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
6 Zenona Kleinienė Buhalterė zenona.kleiniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
7 Alma Morkūnienė Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė alma.morkuniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
8 Aušra Markulienė Buhalterė aumarku@gmail.com (8 421) 616 41
9 Sandra Savickienė Buhalterė sandra.savickiene1@gmail.com (8 421) 616 41
10 Regina Šukienė Buhalterė regina.sukiene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
11 Violeta Misiūnienė Archyvarė violeta.misiuniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
12 Edita Juozapavičiūtė Buhalterė edita.adamkaviciene@gmail.com (8 421) 616 41

Ūkio veiklos darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
1 Antanas Rarivanas Ūkvedys antanas.rarivanas@pakruojis.lt (8 421) 612 16
2 Mantas Petraitis Kompiuterių sistemų inžinierius mantas.petraitis@pakruojis.lt (8 421) 612 16
3 Ingrida Šlegerienė Sekretorė ingrida36@gmail.com (8 421) 612 16
4 Regina Petkevičienė Valytoja
5 Vaida Naglytė Kiemsargė
6 Juozas Bulaitis Vairuotojas

Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė  Pareigos  El. paštas Telefonas
1 Asta  Pabilionienė Padalinio vadovas  astapabilioniene@gmail.com (8 421) 612 16
2 Laura Stalmačenkienė Psichologas  laura.stalmacenkiene@gmail.com (8 421) 612 16
3 Svajonė Šnapštienė Spec. pedagogas  svajoneis@gmail.com (8 421) 612 16
4 Asta  Atkočiūnienė Logopedas  asta.atkociuniene@gmail.com (8 421) 612 16
5 Irma Šerkšnė Psichologė irma.serksne@yahoo.com (8 421) 612 16