Kalėdinis džiaugsmas aplankė Linkuvos specialiąją mokyklą

Linkuvos specialiosios mokyklos mokytojos Raimonda Grockė, Sonata Burbienė ir Jūratė Vaicekauskienė Kalėdiniu laikotarpiu organizavo respublikinę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbų parodą ,,Mano vaikystės raštuota pirštinė‘‘. Parodą organizavusios mokytojos siekė, kad mokiniai domėtųsi lietuvių liaudies raštų įvairove, atskleistų savo kūrybiškumą, meninę saviraišką, išradingai, naudodami įvairias technikas ir medžiagas, sukurtų Kalėdinį žaisliuką eglutei – kumštinę raštuotą pirštinę. Ši paroda sutelkė 32 įvairias įstaigas iš visos Lietuvos: specialiąsias mokyklas, socialinių paslaugų centrus, vaiko gerovės centrus,  neįgaliųjų suaugusiųjų organizacijas, darželius, pradines ir pagrindines mokyklas, kuriose ugdomi vaikai, mokiniai ir jaunuoliai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.     

Linkuvos specialioji mokykla sulaukė 536 meniškai sukurtų kumštinių pirštinių, kuriomis buvo padabinta mokyklos Kalėdinė eglutė. Kuriant darbelius jų autoriams talkino 182 pedagogai ir kiti specialistai. Visi atsiųsti darbai publikuojami filmuke, kuris patalpintas Linkuvos specialiosios mokyklos internetinėje svetainėje. Kiekvienas parodos dalyvis įprasmino žiemos šventes ir padėjo sukurti tikrą Kalėdinę dvasią mokykloje.

Nuoroda į filmuką: https://youtu.be/zRu49ChkEcE

Mokytoja Sonata Burbienė