Kai besimokančiuosius Lietuvoje ir Turkijoje sujungia Miro

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė 2022 m. lapkričio 7-18 d. dalyvavo dėstymo vizite   Mersino mieste Turkijoje.

Bendradarbiavimas tęsiasi  

Pakruojo švietimo centro bendradarbiavimas su Mersino provincijos nacionalinio švietimo direktoratu ir veiklų vadovu – direktoriaus pavaduotoju Kamil Celebiyilmaz užsimezgė 2010 metais.  Tuomet vykta į Mersiną  dalyvauti darbo stebėjimo veikloje. Į programą buvo įkomponuotas trumpas   anglų kalbos mokymo kursas, kurį lankė švietimo skyrių darbuotojai, mokyklų vadovai bei mokytojai. Idėja atvykti dėstymo vizitui buvo nuolat palaikoma ir pagaliau surasta galimybė ją realizuoti. Tik šį kartą  sutarta orientuotis į kitą tikslinę grupę – pagyvenusius besimokančiuosius, senjorus.

Dėstymo vizito metu švietimo direktorato, suinteresuotiems suaugusiųjų centrų vadovams ir mokytojams  buvo pristatyta konsorciumo partnerių – Pakruojo (koordinatorius), Radviliškio ir  Joniškio švietimo centrų įgyvendinamo projekto idėja ir rezultatai.  Minėtų centrų suaugusiųjų švietėjai, dalyvavę kursuose, darbo stebėjimo veiklose Italijoje ir Ispanijoje,  yra susibūrę į  ,,Švietėjo akademiją“, kurioje  dalijasi mokymo medžiaga, organizuoja vizitus ir praktinius užsiėmimus vieni kitiems. Su kolegomis Mersine dalintasi tiek akademijoje studijuota medžiaga, tiek  ir patraukliu, kolegiškais ryšiais praturtintu  būdu pristatyti mokymosi patirtį, pastiprinti vieni kitus. Papasakota apie projekto Trečiojo amžiaus universitetų lankytojų vizitus vieniems pas kitus  kaip galimybę pritaikyti kalbėjimo įgūdžius, praturtinti anglų kalbos mokymosi aplinką (dalyvauti skirtingų mokytojų pamokose, patiems angliškai papasakoti apie savo miestus ir pan.)

Mokymo(si) tiltai

Dėstymo veikla Mersine realizuota  direktoratui pavaldžių Yenisehir ir Silifke švietimo centrų  anglų kalbos mokymuose suaugusiesiems, kurių amžius  55 metai ir vyresni.  Nuoširdžiai ir dalykiškai bendradarbiauta su šių švietimo  centrų  direktoriais  Hamza Pelit ir Serpil Cevik,   anglų kalbos dėstytojais Simge Buzan, Halil Aslanalp ir  Ahmet Saydan. Vesti 2 -3 užsiėmimai per dieną, po jų organizuoti aptarimai, refleksija.

Nors išgrynintų grupių senjorams šiuose švietimo centruose nėra, vyresnio amžiaus besimokančiųjų skaičius grupėje (anglų kalbos kursai pradedami, jei susidaro ne mažesnė nei 12 dalyvių grupė, mokymai nemokami) labai svyruoja – nuo kelių iki pusės grupės. Daugumai anglų kalbos reikia bendravimui, darbui, smulkiojo verslo plėtojimui. Pavyzdžiui, kai kurie suaugusieji, lankantys siuvimo, siuvinėjimo, keramikos, dailės kursus, turi arba planuoja turėti savo mažas parduotuvėles/dirbtuvėles ir įgūdžiai pravers bendraujant su klientais.

Dar viena labai įdomi  patirtis.  Yenisehir religinės gamtos ir socialinių mokslų mokyklos mergaitėms anglų kalbos mokytoja, vizito programa besirūpinusi buvusi direktorato darbuotoja  Hamide Kavas pasiūlė  įgyvendinti idėją organizuoti senjorų anglų kalbos užsiėmimą kartu su savo vaikais ar anūkais. Užsiėmimai sujungė skirtingų kartų atstovus.  Mokymasis –  netradicinis ir labai motyvuojantis.

Veiklos metu dalintasi, pristatyti ir taikyti labiausiai pasiteisinę metodai. ,,Roll-a- Miro“ metodas paremtas ispanų dailininko Joan Miro naudotų geometrinių formų pasirinkimu  nusipiešiant savo portretą. Jis labai tiko ne tik konsorciumo TAU klausytojams Lietuvoje, bet ir dirbant su Mersino senjorėmis, beveik neturinčiomis anglų kalbos pagrindų. Žaidimo forma labai noriai mokytasi skaičių, spalvų, kūno dalių pavadinimų. Turkų besimokantiesiems patiko užsiėmimai, kuriuose taikytas  ,,Caviardage“  metodas (iš duoto teksto išrenkami žodžiai, suformuojamas ir išryškinamas naujas sakinys, sukuriamas eilėraštis ir pan., likusi teksto dalis lieka kaip  iliustracija). Mokant prisistatyti pasiremta ,,Įžymybių vizitinės kortelės“  veikla, taip sukuriant labai žaismingą  aplinką kalbėjimuisi poromis.  Kursų lankytojams buvo įdomu sužinoti apie Lietuvos kulinarinį paveldą, dalintis savuoju, žaidžiant stalo žaidimą ,,Maisto nuotykis“ ir mokantis esamojo atliktinio laiko.

Turkijos kolegos  pastebėjo ir pritarė, kad anglų kalbos užsiėmimuose taikant dailę, meną integruojančius metodus, žaidybinius elementus, paliekant laiko pasikalbėjimams, arbatos pertaukėlėms, ypač sustiprėja pozityvi emocinė atmosfera, išryškėja bendravimo elementas.

Tai, kad ir Mersino  senjorams labai svarbus emocinės sveikatos puoselėjimas, parodė ir neformalus bendravimas po užsiėmimų. Mersino  mokytojų namų kavinukėje akį patraukė labai  malonus pasitempusių senjorių būrelis. Užsimezgusiame pokalbyje aiškėjo, kad šios moterys susitinka kas dvi savaites, pasišneka prie turkiškos kavos puodelio, pasidalina naujienomis. Jos vienbalsiai žavėjosi anglų kalbos kursų vien tik senjorams idėja.

Dalijimosi kultūros puoselėjimas

Turkijos besimokančiųjų ir švietėjų svetingumas, paslaugumas, vaišingumas, šiltas bendravimas ir dėmesys, pasakojimai  apie savo kultūrą  – tai, kas labai žavėjo dėstymo vizito metu.  Šios dvi savaitės priimtos kaip dovana ne tik emociškai, bet ir profesine prasme. Dar kartą pasitikrinta, kad sujungiant švietėjų pajėgas,  taikant metodų įvairovę ir skiriant dėmesio pozityvios atmosferos kūrimui pasiteisina bet kurioje šalyje siekiant, kad anglų kalbos mokymai būtų ir daugiaplaniai,  ir efektyvūs. Tikrai verta pabandyti įkomponuoti skirtingų kartų (senjorų ir mokinių) užsiėmimus įgyvendinant anglų kalbos mokymus švietimo centruose. Tuo pačiu smagu, kad ne tik imta, bet ir duota – pristatytos mobilumo projektų švietėjams galimybės, pasakota apie TAU veiklas, Mersino kolegos  noriai priėmė ir  planuoja pritaikyti idėjas ir  būdus, ypač tuos, kurie padeda kurti neformalią mokymosi aplinką, orientuotis į kalbėjimo įgūdžių lavinimo veiklas.

Dėstymo vizito veikla vykdyta įgyvendinant  programos ,,Erasmus+“  1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Mokymo(si) veiklų senjorams įvairovės ir efektyvumo didinimas stiprinant švietėjų kompetencijas” Nr. 2020-1-LT01-KA104 – 077734  (konsorciumo projekto koordinatorius – Pakruojo švietimo centras).

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė