Istorijai mokytojai – konferencijoje apie gyvenamosios vietovės istorijos mokymą

2020 m. spalio 9 d. Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA), Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija ir Pakruojo švietimo centras suvienijo savo pajėgas organizuodamos du respublikinius renginius – suvažiavimą ir konferenciją ,,Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: tradicinis ir netradicinis požiūriai į Pakruojo miesto ir rajono istoriją“.

Konferencijoje Pakruojo verslo informacijos centro turizmo vadybininkas, istorijos mokslų magistras Rolandas Pupinis kalbėjo tema ,,Miestelis-štetlas kaip lokalinės istorijos atspindys“ ir pristatė Linkuvą, skatindamas istorijos mokytojus pamokų metu kalbėti apie žmonių istorijas. Gvidas Slah, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus dailės akademijos Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro tyrėjas skaitė pranešimą ,,Žiemgalių ginklai ir papuošalai“.

Dalyviams pristatyta ir Pakruojo sinagoga. Gidė Gitana Maasienė ne tik sudomino sinagogos istorija, bet ir aptarė bei pabrėžė šio objekto tinkamumą edukacinių programų organizavimui. Istorijas mokytojas emeritas Vidutis Skirmantas betarpiškai supažindino su Pakruojo dvaro erdvėmis, taip paskatindamas svečius čia atvykti su mokinių grupėmis ir organizuoti netradicines istorijas pamokas bei užsiėmimus. Po konferencijos svečiai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Pakruojo dvaro ūkinė veikla XIX a.- XX a.pr.“.

Dėkojame konferencijos organizavimą rėmusioms įmonėms AB ,,Dolomitas“ ir UAB ,,Kanrugė“, Pakruojo rajono savivaldybei, IĮ ,,Laukinis ragas“, rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio nariams.

Bendras susitelkimo rezultatas – pagilinta istorijos mokytojų bendrakultūrinė kompetencija, sustiprintos nuostatos gyvenamosios vietovės istoriją kūrybiškai, pasiremiant ir naujesniu požiūriu, integruoti dėstant Lietuvos istoriją. Svarbu ir tai, kad respublikos istorijos mokytojams sudaryta galimybė atrasti Pakruojį kaip miestą ir rajoną, į kurį verta atvykti su kolegomis, mokinių grupėmis prasmingoms mokymosi, savišvietos veikloms.

Metodininkė Rima Leimontienė