Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų konferencija „Ugdymo kokybės garantas – inovatyvus pedagogas“

Pranešimai

 1. „Kad vaikai pamiltų knygą“ – kūrybinės inovacijos priešmokyklinėje grupėje. Atsisiųsti.
 2. „Kokybiškas ugdymas – gera vaiko savijauta grupėje ir aktyvus dalyvavimas ugdymo(si) procese“. Atsisiųsti.
 3. „Mokėjimo mokytis ir mkokymosi veikiant metodai priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymui“.
 4. „Klovainių vaikų lopšelio-darželio vaikų kompetencijų ugdymas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais“.
 5. Mokėjimas mokytis, kūrybiškumas, verslumas priešmokykliniame ugdyme. Kas tai? Atsisiųsti.
 6. Inovatyvus ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelis. Atsisiųsti.
 7. „Kūrybingos ir linksmos „Aitvariukų“ grupės inovacijos“. Atsisiųsti.
 8. Džiaugsmingas kūrybiškumas. Atsisiųsti.
 9. Gėrio ir grožio takais kartu su ugdytiniais. Atsisiųsti.
 10. „Inovatyvus pedagogas – dvasinis lyderis“. Atsisiųsti.
 11. Konferencijos apibendrinimas. Atsisiųsti.