Gitana Šostakaitė

Apskaitininkė – archyvarė

 gitana.sostakaite@pakruojis.lt

 (8 421) 616 41