Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.
Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.
Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Nordplus Adult 2021 projektas

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras  (partneris) kartu su Neformaliojo suaugusiųjų švietimo centro ,,Azote“  NVO ,,Ritineitis“,  Latvija (koordinatorius) ir Lansi-Suomen Opisto / West  Finland  College, Suomija  (partneris)  įgyvendina programos ,,Nordplus Adult 2021“ projektą ,,Don‘t be afraid to compute“ (Nr.NPAD-2021-10134) Skaityti daugiau „Nordplus Adult 2021 projektas”