Erasmus+ programos darbo stebėjimo vizitas Tenerifėje

2023 m. birželio mėn. Pakruojo švietimo centras(partneris) pasirašė Konsorciumo sutartį su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centu (koordinatorius), Joniškio rajono švietimo centru (partneris) ir 2024 m. kovą pradėjo įgyvendinti Erasmus+ programos projekto  Nr. 2023-1-LT01-KA121-ADU-000131371 veiklas. Kovo 12-15 dienomis Pakruojo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė su kolegėmis iš Radviliškio ir Joniškio švietimo centrų vyko į darbo stebėjimo vizitą Tenerifėje, Ispanija. Skaityti daugiau „Erasmus+ programos darbo stebėjimo vizitas Tenerifėje”

,,Paduok ranką knygai“

Pakruojo rajono mokyklų bibliotekininkų tradiciškai organizuojama Tarptautinės vaikų knygos dienos šventė balandžio 12 dieną vyko Žeimelio gimnazijoje.

Geriausius Pakruojo „Žemyno“ progimnazijos, Linkuvos gimnazijos bei Balsių ir Lygumų pagrindinių mokyklų bibliotekų bičiulius – moksleivius, kurie daugiausia perskaitė knygučių per praėjusius mokslo metus, – svetingai pasitiko ir priėmė gimnazijos direktorė Vilma Kaminskienė, pradinių klasių mokytojai, geriausi Žeimelio gimnazijos skaitytojai ir bibliotekininkė Virgutė Gribienė. Skaityti daugiau „,,Paduok ranką knygai“”

Jaunųjų matematikų olimpiada „Žemynos“ progimnazijoje

Balandžio 4 d., „Žemynos“ progimnazijoje Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras kartu su savivaldybe, rajono matematikos- ekonomikos mokytojų metodiniu būreliu, mokyklos bendruomene organizavo Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 27-ąją olimpiadą, geriausiems 5-8 kl. Pakruojo, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio rajonų bei Panevėžio miesto matematikams. Kiekviena savivaldybė delegavo po 2 mokinius iš kiekvienos klasės grupės į miesto ir kaimo grupes. Viso 27-ojoje olimpiadoje dalyvavo 109 mokiniai. Visus tuos metus nesikeitė olimpiados tikslas – ugdyti matematinį mąstymą bei skatinti matematikos dalyko mokymąsi, išsiaiškinti gabiausius mokinius ir juos pagerbti. Skaityti daugiau „Jaunųjų matematikų olimpiada „Žemynos“ progimnazijoje”