Švietimo centro darbuotojams: darbo tarybos rinkimai

2021 m. balandžio 29 d. susirinkusi Švietimo centro Darbo tarybos rinkimų komisija Greta Jasiūnienė, Violeta Misiūnienė ir Aušra Markulienė, veikianti pagal direktoriaus įsakymą, organizuoja rinkimus į Darbo tarybą.

Prašome, iki 2021 m. gegužės 17 d. pristatyti švietimo centro sekretorei Violetai, atliekančiai kandidatų registraciją, kandidato siūlymą į DARBO TARYBOS SUDĖTĮ. Skaityti daugiau „Švietimo centro darbuotojams: darbo tarybos rinkimai”

Seminaras apie aktyvumo ir dėmesio sutrikimus

„Aktyvumo ir dėmesio sutrikimo samprata. Pagalbos būdai vaikui mokykloje”, kurį vedė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Svajonė Šnapštienė. Jo metu dvidešimt Pakruojo rajono pedagogų susipažino su aktyvumo ir dėmesio sutrikimo priežastimis ir pasireiškimo ypatumais, įtaka vaiko asmenybės raidai, mokymosi pasiekimams. Lektorė pristatė šį sutrikimą turinčių vaikų pagrindines ugdymo strategijas, tinkamiausius mokymo bei elgesio valdymo metodus ir būdus.

Istorijai mokytojai – konferencijoje apie gyvenamosios vietovės istorijos mokymą

2020 m. spalio 9 d. Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA), Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija ir Pakruojo švietimo centras suvienijo savo pajėgas organizuodamos du respublikinius renginius – suvažiavimą ir konferenciją ,,Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: tradicinis ir netradicinis požiūriai į Pakruojo miesto ir rajono istoriją“. Skaityti daugiau „Istorijai mokytojai – konferencijoje apie gyvenamosios vietovės istorijos mokymą”