Rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikla

Pakruojo r. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos planas 2019-2020 m.m.

Būrelio pirmininkė – Liuda Bigailienė
Būrelio sekretorė – Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė

Socialinių pedagogų metodinio būrelio nariai

Liuda Bigailienė Linkuvos gimnazija bigailiene.liuda@gmail.com
Vaida Jankauskienė Rozalimo vid. m-kla vaidajankauske@gmail.com
Saulė Miežienė Lygumų vid. m-kla s.mieziene@gmail.com
Daiva Ožalaitė Žeimelio vid. m-kla daiva92@gmail.com
Lineta Šukienė Balsių pagr. m-kla linetasu@yahoo.com
Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė „Atžalyno“ gimnazija socped.atzalynas@gmail.com
Inga Zimblytė „Žemynos“ pagr. m-kla ingazimblyte@gmail.com
Inesa Tamulionytė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos m-kla inesatamulionyte@gmail.com
Ema Kelerienė Linkuvos specialioji m-kla ema999@gmail.com

Sustabdyta šilto rudens akimirka iš Pakruojo rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimo rugsėjo 24 dieną.