Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

Metodinė taryba

Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

Pakruojo rajono pradinių klasių metodinės tarybos ataskaita už 2019-2022 metus

Mokyklos ir mokytojai

Pakruojo rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinių grupių sąrašai 2020–2021 m. m.

Metodinio būrelio taryba

Metodinio būrelio veiklos nuostatai

Pirmininkų sąrašas

Metodinės tarybos veiklos programa

TIKSLAS – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai:

  • užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
  • skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją,
  • koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

Veiklos kryptys:

  • gabių mokinių atskleidimas ir ugdymas,
  • gerosios darbo patirties sklaida,
  • bendradarbiavimas,
  • kvalifikacijos tobulinimas.

Renginių planas

Protokolas

Naudinga nuorodos mokytojams

Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

  1. Atsisakyti nacionalinio patikrinimo testų, nes tai kelia daug streso vaikams ir dažnai neatspindi tikrų gebėjimų. Pvz. Jei vaiko skaitymo gebėjimai žemesni, tai nukenčia ir matematikos rezultatas, nes jam per mažai laiko, nespėja atlikti visų užduočių ir tai neatspindi tikrų jo matematinių gebėjimų. Taip pat skaityti kompiuterio ekrane daug sunkiau, neįprasčiau, negu popieriuje, todėl ir teksto suvokimo rezultatai gali būti daug prastesni, nei skaitant popierinį variantą. Nepatikima įranga ir interneto ryšys taip pat kelia nerimą. Mokytojos savo mokinių pažangai įvertinti galėtų naudoti ir kitus diagnostinius testus (pvz. EDUKOS).
  2. Nebelyginti vaikų rajono, Lietuvos mastu, nes kiekvienoje mokykloje, klasėje mokosi skirtingų lygių ir gebėjimų mokiniai ir tokie palyginimai neigiamai veikia mokinių ir mokytojų savivertę. Rezultatai tampa viešomis paslaptimis. Įtampa  iš mokyklų administracijų  persiduoda mokytojams, o iš mokytojų – mokiniams, tėvams. Jų  nauda abejoja ir tėvai ir mokytojai. Užtektų, kad su savo mokinių rezultatais susipažintų mokytojos, nes siekiame vaiko asmeninės pažangos. Pereinant į 5 klasę mokytoja su mokinių asmenine pažanga supažindina dalykų mokytojus.
  3. Kaip rodo kitų rajonų patirtis, geriausia būtų atsisakyti NMPP, nes jų nauda yra abejotina, o lėšas skirti mokinių patyriminei veiklai (STEAM), edukacijoms ar kitoms prasmingoms veikloms, kurios praturtintų vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

Pakruojo rajono pradinių klasių metodinės tarybos ataskaita už 2019-2022 metus

Per 2019-2022 m. laikotarpį gabių mokinių atskleidimui ir ugdymui Pakruojo sinagogoje vyko prozos šventė „Iš tautosakos skrynelės“, Rozalimo pagrindinėje mokykloje šventė “Matematikos šalyje” III-IV klasių mokiniams, nuotoliniu būdu – skaitovų konkursas “Tau, Lietuva” bei Šviesoforo konkursas.

Nemažai dėmesio buvo skirta gerosios patirties sklaidai. Tuo tikslu vyko Pakruojo “Žemynos” pagrindinės mokyklos mokytojų G. Šimkienės ir logopedės G. Poškuvienės atvira integruota lietuvių k. pamoka, mokytojos G. Zarakauskienės pasaulio paž. atvira pamoka. Pristatytos projekto IKT pradiniame ugdyme veiklos, kur patirtimi dalinosi “Žemynos” pagr. mokyklos mokytojos A. Aperavičienė ir E. Ilgavičienė.

Įsibėgėjus Covd-19 epidemijai, dalis užplanuotų renginių ir veiklų neįvyko, bet, kad taip reikalingas, ypatingai tuo laikotarpiu, mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas nenutrūktų buvo suorganizuota ir nuotoliniu būdu įvyko rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų Apvalaus stalo diskusija “Pradinukų nuotolinis mokymas” .

Vyko pastovus tarybos narių bendradarbiavimas su mokyklų metodinių grupių pirmininkais. Atnaujinama, tvarkoma ir pildoma dokumentacija.

Prie ataskaitos pridedamos išdiskutuotos ir užrašytos rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų mintys, pastebėjimai, pasiūlymai.

Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

Rugsėjo mėnesio pabaigoje rajono pradinių klasių metodinių būrelių vadovai rinkosi į Švietimo centrą aptartį praėjusių metų rezultatų ir išsirinkti naują metodinę tarybą.
2016/2019 metų tarybos pirmininkė Ž.Pileckienė perskaitė apibendrintą ataskaitą. Švietimo centro direktorė padėkojo buvusiai tarybai už darbą padėkos raštais ir gėlėmis. Skaityti daugiau „Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis”

Šviesoforo konkursas

Gegužės 2 dieną „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje įvyko rajoninis pradinių klasių mokinių ŠVIESOFORO konkursas. Pirmąją vietą iškovojo Rozalimo vidurinės mokyklos pradinukai (mokytoja Gitana Šimulynienė). Antroji vieta atiteko Linkuvos gimnazijos pradinukams (komandą ruošė pradinių klasių mokytojos). Trečiąją vietą iškovojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai (mokytoja Janina Kacilevičienė). Skaityti daugiau „Šviesoforo konkursas”