Metodinio darbo kortelė


Autorius arba autorių grupė


Adresas

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkė

Lina Alekseriūnienė – Linkuvos gimnazija

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

 • Pradinės klasės Ilona Dudėnienė, Lygumų pagrindinė mokykla
 • Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Anglų kalba Rasa Stravinskienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Rusų kalba Vita Pėželienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Istorija Gražina Kairiūkštienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Geografija Norbertas Gustauskas, Balsių pagrindinė mokykla
 • Biologija, chemija Raimondas Tumėnas, Balsių pagrindinė mokykla
 • Matematika, ekonomika Jurga Batakienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Informatika Irma Balčiūnienė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Fizika Daiva Dumšienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Dorinis ugdymas Eglė Tamošaitytė Rutkauskienė, Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Muzika Vaiva Klupšienė, Pakruojo „Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijos
 • Dailė Inga Strižigauskienė, Žeimelio gimnazija
 • Kūno kultūra Lina Alekseriūnienė, Linkuvos gimnazija
 • Technologijos Vida Arlauskienė, Lygumų pagrindinė mokykla
 • Biblioteka Vilija Abromavičienė, Rozalimo pradinė mokykla
 • Spec. pedagogai ir logopedai Odeta Daniševičiūtė, Linkuvos gimnazija
 • Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė, Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 • Socialiniai pedagogai Saulė Miežinė, Lygumų pagrindinė mokykla

Pakruojo rajone yra 19 metodinių būrelių

Edukacinės patirties banko medžiaga

Metodinio darbo kortelė

Edukacinės patirties banko medžiagos sąrašas

Pakruojo rajono mokytojų ir Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro gerosios patirties leidinių sąrašas