Asta Pabilionienė

Padalinio vadovė

 astapabilioniene@gmail.com

 +370 421 61 705

Laura Stalmačenkienė

Psichologė

laura.stalmacenkiene@gmail.com

 +370 421 61 705

Svajonė Šnapštienė

Spec. pedagogė

 svajoneis@gmail.com

 +370 421 61 705

Asta Atkočiūnienė

Logopedė

 asta.atkociuniene@gmail.com

 +370 421 61 705

image

Irma Šerkšnė

Psichologė

 irma.serksne@yahoo.com

 +370 421 61 705