Asta Pabilionienė

Padalinio vadovė

 astapabilioniene@gmail.com

 (8 421) 617 05

Laura Stalmačenkienė

Psichologė

laura.stalmacenkiene@gmail.com

 (8 421) 617 05

Svajonė Šnapštienė

Spec. pedagogė

 svajoneis@gmail.com

 (8 421) 617 05

Asta Atkočiūnienė

Logopedė

 asta.atkociuniene@gmail.com

 (8 421) 617 05

image

Irma Šerkšnė

Psichologė

 irma.serksne@yahoo.com

 (8 421) 617 05