Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

Vizija

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras – savita ir pažangi švietimo institucija, teikianti kokybiškas švietimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugas, praturtinta asmeniniu santykiu su klientu, palaikanti tvarius bendruomeninius ryšius ir mokymosi visą gyvenimą idėją.

Misija

Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, ,profesionaliai atlikti švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos, jaunimo profesinio informavimo, Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir kitas pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui funkcijas.

Strateginis tikslas

Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę mokyklai, mokytojui, mokiniui ir visai rajono bendruomenei.

Apie mus

Vizija

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras – savita ir pažangi švietimo institucija, teikianti kokybiškas švietimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos paslaugas, praturtinta asmeniniu santykiu su klientu, palaikanti tvarius bendruomeninius ryšius ir mokymosi visą gyvenimą idėją.

Misija

Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, ,profesionaliai atlikti švietimo įstaigų  buhalterinės apskaitos, jaunimo profesinio informavimo, Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir kitas pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui funkcijas.

Strateginis tikslas

Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę mokyklai, mokytojui, mokiniui ir visai rajono bendruomenei.

Kontaktai

Direktorė

Rima Juozapavičienė    el. paštas juozri@gmail.com    tel. (8 421) 612 16

Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus švietimo darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
1 Greta Jasiūnienė Metodininkė greta.jasiuniene@gmail.com (8 421) 612 16
2 Rima Leimontienė Metodininkė rimaleimontiene@gmail.com (8 421) 612 16
3 Jūratė Morkūnaitė Metodininkė jteadam@gmail.com (8 421) 612 16

Buhalterinės apskaitos ir planavimo darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
1 Stasė Grėbliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ekonomikai stase.grebliauskiene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
2 Rima Šukienė Direktoriaus pavaduotoja apskaitai rima.sukiene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
3 Danutė Banienė Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė danute.baniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
4 Gitana Šostakaitė Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalterė gitana.sostakaite@pakruojis.lt (8 421) 616 41
5 Rima Kelerienė Buhalterė rima.keleriene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
6 Zenona Kleinienė Buhalterė zenona.kleiniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
7 Alma Morkūnienė Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė alma.morkuniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
8 Aušra Markulienė Buhalterė aumarku@gmail.com (8 421) 616 41
9 Sandra Savickienė Buhalterė sandra.savickiene1@gmail.com (8 421) 616 41
10 Regina Šukienė Buhalterė regina.sukiene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
11 Violeta Misiūnienė Archyvarė violeta.misiuniene@pakruojis.lt (8 421) 616 41
12 Edita Juozapavičiūtė Buhalterė edita.adamkaviciene@gmail.com (8 421) 616 41

Ūkio veiklos darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
1 Antanas Rarivanas Ūkvedys antanas.rarivanas@pakruojis.lt (8 421) 612 16
2 Mantas Petraitis Kompiuterių sistemų inžinierius mantas.petraitis@pakruojis.lt (8 421) 612 16
3 Ingrida Šlegerienė Sekretorė ingrida36@gmail.com (8 421) 612 16
4 Regina Petkevičienė Valytoja
5 Vaida Naglytė Kiemsargė
6 Juozas Bulaitis Vairuotojas

Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio darbuotojai:

Eil. Nr. Vardas pavardė  Pareigos  El. paštas Telefonas
1 Asta  Pabilionienė Padalinio vadovas  astapabilioniene@gmail.com (8 421) 612 16
2 Laura Stalmačenkienė Psichologas  laura.stalmacenkiene@gmail.com (8 421) 612 16
3 Svajonė Šnapštienė Spec. pedagogas  svajoneis@gmail.com (8 421) 612 16
4 Asta  Atkočiūnienė Logopedas  asta.atkociuniene@gmail.com (8 421) 612 16
5 Irma Šerkšnė Psichologė irma.serksne@yahoo.com (8 421) 612 16