Jaunųjų matematikų olimpiada „Žemynos“ progimnazijoje

Balandžio 4 d., „Žemynos“ progimnazijoje Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras kartu su savivaldybe, rajono matematikos- ekonomikos mokytojų metodiniu būreliu, mokyklos bendruomene organizavo Panevėžio krašto jaunųjų matematikų 27-ąją olimpiadą, geriausiems 5-8 kl. Pakruojo, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio rajonų bei Panevėžio miesto matematikams. Kiekviena savivaldybė delegavo po 2 mokinius iš kiekvienos klasės grupės į miesto ir kaimo grupes. Viso 27-ojoje olimpiadoje dalyvavo 109 mokiniai. Visus tuos metus nesikeitė olimpiados tikslas – ugdyti matematinį mąstymą bei skatinti matematikos dalyko mokymąsi, išsiaiškinti gabiausius mokinius ir juos pagerbti. Skaityti daugiau „Jaunųjų matematikų olimpiada „Žemynos“ progimnazijoje”

TŪM komandos pasitarimas „Valanda su TŪM“

Renginio pavadinimas: TŪM komandos pasitarimas „Valanda su TŪM“

Lektoriai: TŪM komanda ir BU mokyklų vadovai

Vieta: Nuotoliniu būdu

Atsakingas: R. Juozapavičienė, G. Plungienė

Seminaras dailės ir technologijų mokytojams ,,Ugdymo turinio įvairinimas: Stasio Ušinsko kūrybos tyrinėjimai“

Renginio pavadinimas: Seminaras dailės ir technologijų mokytojams ,,Ugdymo turinio įvairinimas: Stasio Ušinsko kūrybos tyrinėjimai“ (kvalifikacijos tobulinimo programos (40 val.) ,,Dailės ugdymo turinio kūrimo galimybės mokyklos lygmeniu“ modulis)
Dalyvio mokestis – 2 Eur Registracija iki 03-30 d. Tel.61 216

Lektoriai: R. Baratinskienė, Kultūros programų koordinatorė

Vieta: Pakruojo ugniagesių stoginė

Atsakingas: R. Leimontienė, I. Strižigauskienė

TAU senjorų dailės darbų parodos atidarymas

Renginio pavadinimas: TAU senjorų dailės darbų parodos atidarymas

Lektoriai: O. Morkūnaitė, I. Strižigauskienė, savanorės

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: R. Juozapavičienė