Apie metodų įvairovę ir jų dermę – seminare anglų kalbos mokytojams

2021m. kovo 25 d. buvo tęsiamas kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovatyvios pedagoginės praktikos, ugdymo metodai bei priemonės mokymosi paradigmos stiprinimui šiuolaikinėje anglų kalbos pamokoje“ įgyvendinimas.

Pakruojo „Atžalyno“ , Linkuvos ir Žeimelio gimnazijų, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos, Lygumų, Rozalimo ir Pašvitinio pagrindinių mokyklų anglų kalbos mokytojai, iš viso – 17 , dalyvavo seminare „Mokymosi metodų įvairovės ir jų dermės užtikrinimas šiuolaikinėje anglų kalbos pamokoje: praktiko požiūris“.

Seminaro lektorė – Balsių pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Vilma Kalvaitytė. Mokytoja dalyviams pateikė trumpą kalbos mokymų metodų, kuriuos ji derina savo pamokose, apžvalgą, pristatė, kartu su dalyviais aptarė praktikoje pasiteisinusį mokymo priemonių (kortelės, delionės-žaidimai, domino, papildomi šaltiniai skaitymo, rašymo, kalbėjimo, gramatikos įgūdžių lavinimui) rinkinį. Ypatingai daug dėmesio sulaukė pasidalijimas patirtimi naudojant nuotoliniam mokymui tinkamus metodus, platformas, priemones „Word Wall‘ , „Learn English – Teens“, „Live Worksheets“, „Eduka 5-6 kl.“, ,Mentimeter“, „Once Upon a Picture“ . Pastaroji, padedanti mokiniams kurti pasakojimus, lavinti vaizduotę, kūrybiškumą, sukėlė daugiausia susidomėjimo.

Refleksijos metu viso dalyvės dėkojo lektorei už pasiryžimą dalintis patirtimi su kolegomis, akcentavo savo padidėjusį nusiteikimą išbandyti ir taikyti aptartus, rekomenduotus, pademonstruotus metodus ir priemones.

Švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė