Rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas-diskusija ,,Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų, būtinų įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį, tobulinimas“

Pradžia:

2022-09-22 14:00.

Renginio pavadinimas: Rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas-diskusija ,,Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų, būtinų įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį, tobulinimas“

Lektoriai: R. Gasparavičienė, Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, rajono lietuvių k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Vieta: Švietimo centro salė

Atsakingas: R. Leimontienė, R. Gasparavičienė