2013-09-11 protokolu Nr. 2 patvirtintos 2013 metų II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo programos:

 1. Stiprieji ir tobulintini aspektai švietime (konferencija)
 2. Žiemgalos krašto istoriniai objektai ir jų puoselėjimas
 3. Kaip efektyviai organizuoti karjeros ugdymą mokykloje?
 4. Reprezentacinės sistemos komunikacijoje
 5. Futbolo technikos ir taktikos mokymo metodikos
 6. Mokyklos vadovas – mokymo kokybės garantas
 7. Viešasis kalbėjimas ir efektyvi komunikacija
 8. Fizikos tiriamieji darbai
 9. Biologijos praktikos darbai ir jų atlikimo metodika 9-12 kl.
 10. Kaip būti ir išlikti nuostabiu mokytoju?
 11. Pradinių komunikavimo vokiečių kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas
 12. Pradinių komunikavimo švedų kalba įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas
 13. Modernus muzikos mokymas ,,Conmusica” metodika
 14. Ikimokyklinis – priešmokyklinis ugdymas: jo kaita ir modernizavimas
 15. Iškalbos gebėjimų ugdymas pasitelkiant gimtąją tarmę
 16. Inovatyvūs ugdymo metodai, padedantys ikimokyklinukams tobulinti komunikavimo įgūdžius bei pažinti juos supantį pasaulį
 17. Stiklas. Tekstilė. Integravimo galimybės mokinių kūryboje
 18. Meno terapija praktiškai
 19. Kaip padėti moksleiviams rasti savo kelią ?
 20. Individualus ir grupinis profesinis konsultavimas
 21. Inovatyvūs bendravimo ir bendradarbiavimo metodai, organizuojant savivaldos veiklas
 22. Pozityvi tėvystė – bendravimo su vaikais tobulinimo kursų programa