Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai 2020 -2021

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkė

Lina Alekseriūnienė – Linkuvos gimnazija

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

 • Pradinės klasės Aušra Norvilienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Anglų kalba Kristina Vaičiulienė Lygumų pagrindinė mokykla
 • Rusų kalba Vita Pėželienė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Istorija Gražina Kairiūkštienė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Geografija Gintarė Vaitiekūnienė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Biologija, chemija Angelė Zalunskienė Linkuvos gimnazija
 • Matematika, ekonomika Aušra Vasilevičiūtė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Informatika Vidmantas Batakis Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Fizika Daiva Dumšienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Dorinis ugdymas
 • Muzika Genė Četkauskienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Dailė Inga Strižigauskienė Žeimelio gimnazija
 • Kūno kultūra Lina Alekseriūnienė Linkuvos gimnazija
 • Technologijos Vida Arlauskienė Lygumų pagrindinė mokykla
 • Biblioteka Vilija Abromavičienė Rozalimo pagrindinė mokykla
 • Spec. pedagogai ir logopedai Vilma Mikeliūnienė „Žemynos“ progimnazija
 • Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 • Socialiniai pedagogai Saulė Miežinė Lygumų pagrindinė mokykla

Pakruojo rajone yra 19 metodinių būrelių