Rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis

Istorijos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2020-2021 m.m.-2021

Istorijos mokytojų metodinio būrelio taryba

Seminarų, išvykų, susitikimų akimirkos