Rajono ikimokyklinis metodinis būrelis

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2021-2022 m.m.

Ikimokyklinių įstaigų mokytojų metodinė taryba

Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų jaunųjų skaitovų konkurso „mano gimtinė – lietuva“ nuostatai

Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų jaunųjų skaitovų konkursas „mano gimtinė – lietuva“ dalyvio paraiška