Informacija apie darbo užmokesti

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių
skaičius
Vidutinis 2020 m.
darbo užmokestis
Vidutinis 2020 m. IV ketv.
darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojas 2 1502 € 1675 €
Buhalteris 8 1015 € 1024 €
Metodininkas 3 1480 € 1603 €
Padalinio PPT specialistas 4 1437 € 1400 €
Specialistas 2,25 896 € 913 €
Darbininkas 1,5 607 € 607 €