Informacija apie darbo užmokesti

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Pareigybių
skaičius
Vidutinis 2021 m.
darbo užmokestis
Vidutinis 2022 m. I ketv.
darbo užmokestis
Direktoriaus pavaduotojas 2 1637 € 2040 €
Buhalteris 8 1221 € 1423 €
Metodininkas 3 1495 € 1732 €
Padalinio PPT specialistas 4 1856 € 2036 €
Specialistas 3,5 1147 € 1328 €
Darbininkas 2,5 642 € 730 €