2020m. lapkričio 20 d. atidaryta rajono mokyklų mokinių dailės darbų paroda. Šios kasmetinės parodos atidarymas buvo tikrai netradicinis. 23 darbai eksponuojami Pakruojo švietimo centro puslapyje, o parodos dalyviai ir jų mokytojai tą dieną susitiko nuotoliniu būdu.

Tautodailės metams skirtuose ir įvairia technika atliktuose parodos „Su savo TAUTA mes stiprūs“ darbuose - ir mūsų valstybės simboliai, ir tautosakos elementai, švenčių ir renginių akimirkos, krašto peizažai. Pasirinkimus, ką, kaip ir kodėl nusprendė vaizduoti, pristatė patys autoriai. Žavėjo jų pasirengimas ir nusiteikimas savo mintimis, kūrybiniais sumanymais nuoširdžiai ir laisvai dalintis su savo bendraamžiais.

Džiaugiamės ir penkių rajono mokyklų: Žeimelio ir Linkuvos gimnazijų, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos, Rozalimo ir Lygumų pagrindinių mokyklų mokytojų Ingos Strižigauskienės, Almos Zajarskienės, Jurgitos Lazickienės, Jūratės Sokienės ir Živilės Damanskienės gebėjimu paskatinti mokinius, bendradarbiavimu, optimizmu, gebėjimu priimti iššūkius ir nepasiduoti įgyvendinant turimas idėjas.

Dėkojame visiems 23 (5-12 kl. mokiniai) autoriams ir tikimės, kad greitai galėsime jų darbus iš virtualios edvės perkelti į Pakruojo švetimo centro salę ir susitikti dar kartą.

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė

Lapkričio 16 d. vyko nuotolinis seminaras Pakruojo rajono pedagogams „Vaikų elgesio sunkumai: ką gali mokytojas?“, kurį vedė Kristina Paradnikė vaikų psichologė-psichoterapeutė.

Šiuo metu bene kiekvienoje klasėje yra vaikų, turinčių elgesio sunkumų. Priešgyniaujantys, atsikalbinėjantys, namų darbų nedarantys, trukdantys bendraklasiams ir net agresyviai besielgiantys mokiniai – daugelio pedagogų kasdienybė. Su sudėtingais, elgesio sunkumų turinčiais mokiniais pedagogams tenka užsiimti ne tik pamokose: neretai konfliktų sprendimas persikelia ir į pertraukas, klasės valandėles, susitikimus su tėvais ar, net į begalinius posėdžius siekiant suprasti, na kas gi darosi, kodėl vaikas taip elgiasi ir ką daryti? O juk nutinka taip, kad klasėje vaikų su elgesio bėdomis ne vienas, o keli. Norėtųsi sunkumus spręsti gražiuoju, bet kartais tiesiog nebeužtenka kantrybės, o rankos svyra iš bejėgiškumo. Maža to, neretai tokiais atvejais mintys apie darbo problemas kartu keliauja į namus ir trukdo ilsėtis bei pasirūpinti savimi.

2020 11 17 2020m. lapkričio 16 d. rajono muzikos mokytojai susitiko seminare ,,IKT priemonių naudojimas, siekiant efektyvesnio ir patrauklesnio muzikinio ugdymo mokykloje“. Rugsėjį suplanuotas mokymosi veiklas mokytojai nusprendė įgyvendinti, jų neatidėti vėlesniam laikotarpiui. Seminare dalyvauta nuotoliniu būdu. Dalintasi praktinio darbo patirtimi, paremiančia ir suteikiančia idėjų muzikinio ugdymo organizavimui įvairiomis sąlygomis.

Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė kolegoms pateikė savo sudarytų Power Point pristatymų rinkinį, skirtą įvairių programinių temų pristatymui. Lektorė kolegas įtraukė ir į praktinę užduotį - išbandyti, kaip efektyviai ir kūrybiškai pasitelkti platformas wordwall.net, kahoot.it, quizizz.com, menti.com apklausoms, įsivertinimui organizuoti.

20201103 113408 3

Išorinio vertinimo ekspertų grupė:

  • Ramunė Korenkienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento vertinimo skyriaus metodininkė, ekspertų grupės vadovė
  • Irena Sabaliauskienė, švietimo ekspertė, komisijos narė
  • Jurgita Trifeldienė- švietimo ekspertė, komisijos narė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Svečiai:

  • Saulius Margis, Pakruojo rajono savivaldybės meras
  • Irena Mažulienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja
  • Jadvyga Šliurpienė, Pakruojo Balsių pagrindinės mokyklos direktorė
  • Rita Vinskūnaitė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja

Švietimo centro komanda pristatė 2017-2019 metų veiklos rezultatus ir išklausė ekspertų bei svečių mintis. Pasitarimas vyko nuotoliniu būdu.

LAUKSIME VERTINIMO REZULTATŲ.

TOP