muzikos mokytojai Rugsėjo 18d. metodinio pasitarimo metu rajono muzikos mokytojai ne tik dalinosi vasaros įspūdžiais, bet ir pasidžiaugė praeitais mokslo metais nuveiktais darbais. Smagu buvo prisiminti įvykusius festivalius ,,Žalia nata“ ir ,,Sekminių ragelis“, atvirą renginį - Rozalimo pagrindinėje mokykloje skambėjusį miuziklą ,,Švelnukų šalyje“, kolegės Vaivos vestą seminarą ,,Ritmavimas ir grojimas muzikiniais vamzdžiais“. Dar kartą apžvelgti ir mokinių pasiekimai rajono muzikos olimpiadoje.

Darniu sutarimu mokytojai parengė veiklos planą šiems mokslo metams. Numatoma, kad šių pats svarbiausias renginys – ,,Dainų dainelės“ konkursas. Be jo, kolegos bus kviečiami į Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokytojų organizuojamą integruotą pamoką, dalyvaus seminaruose. Vienas iš jų – jau šį spalį. Lygumų pagrindinės mokyklos mokytoja Ilona Miežienė dalinsis patirtimi apie uždavinio formulavimą ir vertinimą muzikos pamokose.

Metodinio būrelio pirmininkė G.Četkauskienė

Pristatymas1

step

Būti tėvais – pats sunkiausias ir ilgiausiai trunkantis darbas žmogaus gyvenime. Tačiau šiam darbui mūsų neruošia jokios mokyklos ar universitetai. Dėl to mes dažnai abejojame, ar esame geri tėvai, ar teisingai elgiamės sudėtingose situacijose ir ar elgiamės taip, kaip yra geriausia mūsų vaikams.

TOP