DSC 0516 Piešinių konkurso „Taikūs miesteliai“ dalyviai buvo nustebinti netikėtomis ir išskirtinėmis dovanomis. Jau antri metai iš eilės Hirošimoje (Japonija) įsikūrusi organizacija „Merai už taiką“ šiame konkurse pakviečia dalyvauti 6-15 metų vaikus iš susigiminiavusių miestų. Šios iniciatyvos palaikytojai Pakruojo rajone - Linkuvos gimnazijos, Lygumų ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinių mokyklų mokiniai.

1 Renginys ,,Kelionių įspūdžiai kitaip: prabylantys suvenyrai“

Lapkritis –suaugusiųjų švietimo mėnuo. Jau 20 kartą respublikos suaugusiųjų švietėjai rinkosi į suaugusiųjų mokymosi savaitę. Šių savaičių tikslas- parodyti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą svarbą, žavesį ir malonumą. Pakruojo švietimo centras paminėti šią sukaktį pakvietė į Pakruojo autobusų stotį, kuri tapo vieša aktyvaus mokymosi dirbtuve. Kodėl autobusų stotis? Kelionės prasideda iš stočių - geležinkelio, autobusų, čia žmonės atvyksta ir pirmą kartą pamato naują miestą ,čia grįžtą ir vėl iškeliauja. Kelionėse žmonės bendrauja, pažįsta naujus kraštus mokosi jų kalbos ir kultūros.

MALONIAI KVIEČIAME į dvidešimtąją Suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras siekia kuo plačiau skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją ir tikisi bendradarbiavimo tarp švietimo, kultūros ir kitų sektorių darbuotojų ,todėl kviečia visas rajono organizacijas aktyviai įsijungti į Savaitės judėjimą.

1 2019 m. lapkričio 8-9 d. istorijos ir geografijos mokytojai iš Pakruojo „Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijų, Balsių ir Rozalimo pagrindinių mokyklų dalyvavo edukacinėje išvykoje į Klaipėdą ir domėjosi netradicinių ugdymo(si) aplinkų kūrimo galimybėmis mokant istorijos ir geografijos.

5 2019 m. spalio 30 d. rusų kalbos mokytojai, dirbantys Pakruojo ,,Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijose, Pakruojo ,,Žemynos“, Balsių, Rozalimo ir Klovainių pagrindinėse mokyklose aptarė įsivertinimui ir refleksijai naudojamus metodus. Metodinio būrelio pirmininkei Vita Pėželienei pateikus teorinę apžvalgą, vyko pasiteisinusių mokinių įsivertinimo strategijų pristatymas. Rima Tamošaitytė pasakojo apie jau metus įsivertinimui naudojamą lentelę, kurioje galima skirtingomis spalvomis pažymėti, apibūdinti net ir mokymo(si) aplinką. Be to, Rima atkreipė kolegų dėmesį, jog kartais verta organizuoti emocijomis paremtą refleksiją, pasitelkti ,,Atsiliepimų dėžutės“ metodą. Virginija Tumėnienė metodų ,,Kubas“ ir ,,Baltos lentelės“ pristatymas vyko organizuojant užduotis dalyviams ir sulaukė itin teigiamo kolegų įvertinimo.

TOP