Rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio veiklos kryptis yra dalykinės kompetencijos tobulinimas, kuris vyksta  ne tik dalyvaujant  edukaciniuose seminaruose, bet ir bendruose sporto renginiuose. Vienas iš tokių yra kasmet vykstanti kūno kultūros mokytojų ir sporto centro darbuotojų spartakiada.  Vasario 28 dieną Pakruojo sporto centre  vyko  jubiliejinė – dešimtoji. Aptarę mūsų krašto sporto paveldo išsaugojimo svarbą, trijų komandų – gimnazijų/vidurinių mokyklų, pagrindinių mokyklų kūno kultūros mokytojai ir sporto centro specialistai  varžėsi įvairiose sportinėse  rungtyse. Žaistas badmintonas, tinklinis, stalo tenisas, lenktyniauta kamuolio varymo slalome. Akių ir rankų taiklumas išbandytas smiginio, metimų į krepšį su bokso pirštinėmis rungtyse.

20140328 Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras  rajono gyventojus, norinčius mokytis užsienio kalbų,  šiais mokslo metais pakvietė į vokiečių bei  švedų kalbos užsiėmimus. Pastarieji  Pakruojo švietimo centre organizuoti pirmą kartą. Sudarytos nedidelės  besimokančiųjų grupelės: vokiečių kalbos mokėsi penki, o švedų – trys žmonės. Visi jie  siekė įgyti ir tobulinti pradinius šių užsienio kalbų įgūdžius.
Svarbiausia buvo  surasti lektorius.  Švietimo centro nuostata – pirmiausia reikia pasidomėti savo miesto žmonėmis, pasitelkti jų turimą patirtį. Taip ir padaryta.  Švedų kalbos kursus vedė Anželika Paluckaitė. Ši pakruojietė užsienio kalbos mokėsi ir gebėjimus lavino Švedijoje. Be Anželikos  sunkiai išsiverčia tie, kuriems reikalinga vertėjo iš arba į švedų kalbą pagalba.

4 Pakruojo švietimo centras ir Pakruojo Rotary klubas įgyvendino mokinių profesinio veiklinimo projektą ,,Auginu profesionalą‘‘. Vienas iš  klubo prioritetų – parama gabiems Pakruojo krašto vaikams, o klubo nariai yra įvairių profesijų atstovai, tai buvo nuspręsta suorganizuoti šį projektą, kurio tikslas skatinti Pakruojo rajono verslininkus, įmonių atstovus ir švietimo centro karjeros konsultavimo specialistus aktyviai bendradarbiauti, padedant mokiniams priimti adekvačius karjeros sprendimus, suteikti informacijos apie karjeros galimybes Pakruojo rajone ir sudaryti sąlygas išbandyti save praktinėje veikloje. 30 rajono mokinių iš ,,Atžalyno‘‘  ir Linkuvos gimnazijų bei Rozalimo vidurinės mokyklos lankėsi šiose įmonėse, įstaigose,  žemės ūkio bendrovėse:  UAB ,,Roldana‘‘, Kredito unijoje, Švietimo centre, Linkuvos girininkijoje, Jono Jurgeliūno ūkyje, ,,Sodroje‘‘, ,,RG Studijoje‘‘, Ligoninėje, UAB ,,Davroje‘‘, AB ,,Dolomitas‘‘, ŽŪB ,,Pelaniškiai‘‘. Didelis būrys žingeidžių ir savo karjerą planuojančių mokinių aktyviai įsijungė į projekto veiklas.

Kaspars Bikse 2014 m. kovo 18 d. lektorius iš Latvijos Kasparas Bikšė - pedagogas ir psichologas praktikas  Danijos Ostersy Hojskole, Latvijos Pedagoginio meistriškumo mokyklos, Latvijos Respublikos Švietimo ministerijos Pedagogų profesionalaus tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursų lektorius, Danijos Švietimo ir mokslo ministerijos konsultatyvios tarybos narys seminare „Optimistiškas mokymas“ Pakruojo rajono mokytojus mokė ugdyti pozityvų požiūrį, kuris padeda žmonėms prasmingiau gyventi ir mažina destruktyvų mąstymą. Lektorius atkreipė dėmesį, kad nereikia ignoruoti  nerimo, nes tai yra  neišvengiamas ir reikalingas žmogaus būties aspektas, nebūtina užmiršti net trauminės patirties, nes ir ji gali suteikti prasmę toliau gyventi.  Dvasinėse tradicijose irgi nesiūloma bėgti nuo neigiamų jausmų, siūloma įsiklausyti į tai, ką mums siunčia likimas, kurio pamokų naudos mes gana dažnai nesuvokiam.Lektorius pastebėjo, kad  yra svarbu  apmąstyti priežastis ir pasitelkus optimistišką požiūrį eiti toliau, bei gautą šiame seminare informaciją parnešti į mokyklas, nes pozityvaus mąstymo vaikas neatsineša gimdamas jį reikia ugdyti.

Seminare, suprasti lektoriaus latvių kalba išsakytas mintis padėjo  Latvijos lietuvių vidurinės mokyklos mokytoja Regina Kriščiūnaitė

 

Pirmųjų vaikystės metų patirtis išlieka svarbi visą gyvenimą. Emociniai ryšiai susiformavę pirmųjų metų bėgyje padeda vaikui augti sveiku ir saugiu,  daro įtaką  jo savivertei, savijautai ir vėlesniems santykiams su žmonėmis. Vaiko poreikių ir elgesio supratimas padeda tėvams sėkmingai jiems atliepti, įgyti reikalingus įgūdžius, padedančius ne tik reguliuoti vaiko elgesį, bet ir kurti ilgalaikius tarpusavio pagarba paremtus santykius.

Kviečiame į bendravimo su vaikais tobulinimo mokymus, kurių tikslas suteikti  tėvams, auginantiems vaikus, žinių ir įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti pagarbius tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius neaiškumus ir sunkumus.

TOP