2020 11 17 2020m. lapkričio 16 d. rajono muzikos mokytojai susitiko seminare ,,IKT priemonių naudojimas, siekiant efektyvesnio ir patrauklesnio muzikinio ugdymo mokykloje“. Rugsėjį suplanuotas mokymosi veiklas mokytojai nusprendė įgyvendinti, jų neatidėti vėlesniam laikotarpiui. Seminare dalyvauta nuotoliniu būdu. Dalintasi praktinio darbo patirtimi, paremiančia ir suteikiančia idėjų muzikinio ugdymo organizavimui įvairiomis sąlygomis.

Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė kolegoms pateikė savo sudarytų Power Point pristatymų rinkinį, skirtą įvairių programinių temų pristatymui. Lektorė kolegas įtraukė ir į praktinę užduotį - išbandyti, kaip efektyviai ir kūrybiškai pasitelkti platformas wordwall.net, kahoot.it, quizizz.com, menti.com apklausoms, įsivertinimui organizuoti.

20201103 113408 3

Išorinio vertinimo ekspertų grupė:

  • Ramunė Korenkienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento vertinimo skyriaus metodininkė, ekspertų grupės vadovė
  • Irena Sabaliauskienė, švietimo ekspertė, komisijos narė
  • Jurgita Trifeldienė- švietimo ekspertė, komisijos narė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Svečiai:

  • Saulius Margis, Pakruojo rajono savivaldybės meras
  • Irena Mažulienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja
  • Jadvyga Šliurpienė, Pakruojo Balsių pagrindinės mokyklos direktorė
  • Rita Vinskūnaitė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja

Švietimo centro komanda pristatė 2017-2019 metų veiklos rezultatus ir išklausė ekspertų bei svečių mintis. Pasitarimas vyko nuotoliniu būdu.

LAUKSIME VERTINIMO REZULTATŲ.

Konsorciumo (Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras bei Joniškio rajono švietimo centras) ilgalaikis tikslas - 2 metų laikotarpyje susitelkti į neformaliojo švietimo paslaugų plėtotę, siekiant pagerinti paslaugų senjorams kokybę ir prieinamumą per suaugusiųjų švietėjų profesinių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimą, glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, socialinių partnerių įtraukimą savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniu lygiu, partnerystės pagalba plečiant mokymo(si) veiklų įvairovę ir efektyvumą. Ryškėjanti tendencija - senjorams vis reikalingesni bendravimo užsienio kalba įgūdžiai. Iš besimokančiųjų gauta grįžtamąja informacija paremtas veiklų vertinimas suponuoja mintį, kad užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams pobūdis turi būti kitoks - daugiaplanis (emociškai paremiantis, socialiniu aspektu praturtintas), efektyvumo turi būti siekiama mažinant monotoniškumą (ieškant įvairesnių kalbinės aplinkos kūrimo, įgūdžių pritaikymo būdų).

20200820 111926 Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centras vasaros pabaigoje organizavo dieninę vaikų vasaros stovyklą „Planuok karjerą“, kuriai buvo skirtas Pakruojo rajono savivaldybės finansavimas. Penkių dienų veiklose dalyvavo 18 rajono vyresniųjų klasių mokinių. Labai dažnai girdime pasimetusių II kl. gimnazistų, kai reikia rinktis mokymosi kryptį, ar abiturientų, kai jau reikia rinktis profesiją, klausimus- kuo būti? kur stoti? Norint rasti teisingus atsakymus į šiuos klausimus, reikia ruoštis iš anksto. Šios stovyklos metu ir stengėmės padėti I-IV gimnazinių klasių mokiniams rasti atsakymus į šiuos jiems labai aktualius klausimus.

TOP