Konsorciumo (Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras bei Joniškio rajono švietimo centras) ilgalaikis tikslas - 2 metų laikotarpyje susitelkti į neformaliojo švietimo paslaugų plėtotę, siekiant pagerinti paslaugų senjorams kokybę ir prieinamumą per suaugusiųjų švietėjų profesinių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimą, glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, socialinių partnerių įtraukimą savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniu lygiu, partnerystės pagalba plečiant mokymo(si) veiklų įvairovę ir efektyvumą. Ryškėjanti tendencija - senjorams vis reikalingesni bendravimo užsienio kalba įgūdžiai. Iš besimokančiųjų gauta grįžtamąja informacija paremtas veiklų vertinimas suponuoja mintį, kad užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams pobūdis turi būti kitoks - daugiaplanis (emociškai paremiantis, socialiniu aspektu praturtintas), efektyvumo turi būti siekiama mažinant monotoniškumą (ieškant įvairesnių kalbinės aplinkos kūrimo, įgūdžių pritaikymo būdų).

20200820 111926 Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centras vasaros pabaigoje organizavo dieninę vaikų vasaros stovyklą „Planuok karjerą“, kuriai buvo skirtas Pakruojo rajono savivaldybės finansavimas. Penkių dienų veiklose dalyvavo 18 rajono vyresniųjų klasių mokinių. Labai dažnai girdime pasimetusių II kl. gimnazistų, kai reikia rinktis mokymosi kryptį, ar abiturientų, kai jau reikia rinktis profesiją, klausimus- kuo būti? kur stoti? Norint rasti teisingus atsakymus į šiuos klausimus, reikia ruoštis iš anksto. Šios stovyklos metu ir stengėmės padėti I-IV gimnazinių klasių mokiniams rasti atsakymus į šiuos jiems labai aktualius klausimus.

20201009 154313 2020 m. spalio 9 d. Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA), Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija ir Pakruojo švietimo centras suvienijo savo pajėgas organizuodamos du respublikinius renginius – suvažiavimą ir konferenciją ,,Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: tradicinis ir netradicinis požiūriai į Pakruojo miesto ir rajono istoriją“.

Konferencijoje Pakruojo verslo informacijos centro turizmo vadybininkas, istorijos mokslų magistras Rolandas Pupinis kalbėjo tema ,,Miestelis-štetlas kaip lokalinės istorijos atspindys“ ir pristatė Linkuvą, skatindamas istorijos mokytojus pamokų metu kalbėti apie žmonių istorijas. Gvidas Slah, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus dailės akademijos Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro tyrėjas skaitė pranešimą ,,Žiemgalių ginklai ir papuošalai“.

Pakruojo rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija nuo spalio 1 d. atšaukia suplanuotus ir nurodo neorganizuoti naujų renginių Pakruojo rajone,todėl senjorams skirtas renginys NEĮVYKS

https://www.60plius.lt/2020/09/10/pakruojo-treciojo-amziaus-universitetas/

TOP