2020 m. spalio mėnesio renginiai

Atnaujinta: 2020-10-15

Eil.Nr.DataRenginio pavadinimasLektoriaiVietaAtsakingas

1.

7 d. 12 val.

Pakruojo rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas

 

Švietimo centro salytė

G. Jasiūnienė

2.

7 d. 13 val.

Seminaras ugdymo įstaigų soc. pedagogams, klasių vadovams „Elektroninės cigaretės, kanapės ir naujos psichoaktyviosios medžiagos“

Dalyvio mokestis – 15 Eur

R. Badaras, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas, biomedicinos mokslų daktaras

Pakruojo sinagoga

R. Juozapavičienė

A. Bartašė

3.

7 d. 14.40 val.

Paskaita pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojams „Fizinio ugdymo pamokų kokybės gerinimas“

P. Petraitis, sporto medicinos gydytojas

Linkuvos gimnazija

G. Jasiūnienė

4.

9 d. 14 val.

Respublikinė konferencija istorijos mokytojams „Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: tradicinis ir netradicinis požiūriai į Pakruojo miesto ir rajono istoriją“

Dalyvio mokestis – 2 Eur

R. Pupinis, istorijos mokslų magistras, Pakruojo verslo informacijos centro turizmo vadybininkas

G. Slah, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus dailės akademijos Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro tyrėjas

G. Maasienė, gidė

Vidutis Skirmantas, istorijas mokytojas emeritas

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos konferencijų salė

(4 aukštas)

R. Leimontienė

G. Kairiūkštienė

5.

27 d. 23 d. Išvykstame

8 val. nuo Švietimo centro registracija iki

10-19 d. tel.61216

Seminaras anglų kalbos mokytojams „Vizualinio mąstymo strategijos panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“

Dalyvio mokestis – 26 Eur (iš krepšelio lėšų)

 

Data paankstinama, nes edukacijos anglų kalba vadovė atostogų savaitės metu bus išvykusi.

 

Modernaus meno muziejus, Vilnius

R. Leimontienė

K. Vaičiulienė

6.

30 d. 10 val.

Seminaras „Harmoningų santykių darbe kūrimo galimybės“

A. Lingienė, psichologė, Asmenybės brandos centro vadovė

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija

J. Morkūnaitė

R. Bertulienė

R. Augustinaitienė

7.

Data 27 d. Išvykstame 8.30 val. nuo švietimo centro

Seminaras dailės mokytojams „Naujų technikų panaudojimas dailės pamokose. Tapyba ant šilko“

Dalyvio mokestis – 30 Eur

 Lektorė - Ieva Rumbauskienė, dailės studijos „Skizze“ meistrė

Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“

R. Leimontienė

I. Strižigauskienė

8.

Data 27 d. 10 val.

Išvykstame 8.30 val. nuo švietimo centro

registracija iki

10-21 d. tel.61216

Seminaras technologijų mokytojams „Mokymo priemonės ir naujos technikos technologijų pamokose. Elektronikos mokymo rinkiniai 5-8 klasėms, tapyba ant šilko“

Dalyvio mokestis:  30 Eur (tapyba ant šilko), 3 Eur (elektronikos mokymo rinkiniai 5-8 klasėms)

 I. Rumbauskienė, dailės studijos „Skizze“ meistrė

S.Zapalskis, Žeimelio gimnazijos technologijų mokytojas

 

Žeimelio gimnazija, Žeimelio krašto muziejus Žiemgala

J. Morkūnaitė

V. Arlauskienė

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO KLAUSYTOJAMS

9.

8 d. 10 val.

Renginys TAU „Šiaurės sparnai – istorinių vėjo malūnų atminties archyvas (Šiaulių apskritis)“

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Sinagoga

R. Juozapavičienė

R. Kulšytė

10.

15 d. 15 val.

Paskaita TAU ,,Pakruojo turizmas“

R. Pupinis, istorijos mokslų magistras, Pakruojo verslo informacijos centro turizmo vadybininkas

Švietimo centro salė

R. Juozapavičienė

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

11.

8, 15, 20, 24 d.

NVŠ programa „Mokinių ugdymas karjerai“

G. Jasiūnienė, metodininkė

Išvykos

G. Jasiūnienė

12.

26 d. 12 val.

Mokymai jaunimui „Stresas mokykloje. Kaip jį įveikti?“

K. Paradnikė, vaikų psichologė

Pakruojo sinagoga

G.Jasiūnienė

13.

27 d.

10, 12, 14 val.

Užsiėmimai jaunimui „Dainuojantys Tibeto dubenys“

R. Balnionytė, „Bičiulių namai“

„Bičiulių namai“

G. Jasiūnienė

14.

28 d. 10 val.

Edukacinės programos jaunimui „Bičių terapija“ ir „Saulės ratilai-mandalos“

Derinama

Derinama

G. Jasiūnienė

15.

29 d. 10 val.

Edukacinės programos jaunimui „Bičių terapija“ ir „Saulės ratilai-mandalos“

Derinama

Derinama

G. Jasiūnienė

16.

30 d. 13 val.

Paskaita jaunimui „Pažink save per savanoryste“

J. Bobušytė „Socialinis veiksmas“

Švietimo centro salė

G. Jasiūnienė

 

Direktorė Rima Juozapavičienė

TOP