2020 m. rugsėjo mėnesio renginiai

Atnaujinta: 2020-09-14

Eil.Nr.DataRenginio pavadinimasLektoriaiVietaAtsakingas

1.

10 d. 14 val.

Rajono metodinių būrelių vadovų susirinkimas

„2020-2021 metų aktualijos“

 

Švietimo centro salė

R. Juozapavičienė

2.

15 d. 14 val.

Pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos posėdis

 

Švietimo centro salė

R. Juozapavičienė

A. Norvilienė

3.

15 d. 15 val.

Rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas

Zoom konferencija

Pastaba. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų el. paštus

   

R. Leimontienė

R. Gasparavičienė

4.

16 d. 14 val.

Rajono rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salytė

R. Leimontienė

V. Pėželienė

5.

16 d. 15 val.

Rajono matematikos, ekonomikos mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

J. Morkūnaitė

A. Vasilevičiūtė

5.

17 d. 16 val.

Rajono istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

R. Leimontienė

G. Kairiūkštienė

7.

17 d. 15 val.

Rajono geografijos mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

J. Mokrūnaitė

G. Vaitiekūnienė

8.

17 d. 15 val.

Rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salytė

G. Jasiūnienė

L. Alekseriūnienė

9.

21 d. 14 val.

Rajono muzikos mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

R. Leimontienė

G. Četkauskienė

10.

21 d. 15 val.

Rajono anglų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

R. Leimontienė

K. Vaičiulienė

11.

22 d. 15 val.

Rajono chemijos ir biologijos mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

J. Morkūnaitė

A. Zalunskienė

12.

22 d. 13 val.

Rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salytė

G. Jasiūnienė

L. Bigailienė

13.

23 d. 14 val.

Rajono dailės mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

R. Leimontienė

I. Strižigauskienė

14.

23 d. 15 val.

Rajono technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

J. Morkūnaitė

V. Arlauskienė

15.

23 d. 15 val.

Rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salytė

G. Jasiūnienė

V. Plačakienė

16.

24 d. 10 val.

Rajono spec. pedagogų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salytė

G. Jasiūnienė

R. Timonė

17.

24 d. 14.30 val.

16 val.

Rajono fizikos mokytojų metodinis pasitarimas

Rajono informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

J. Morkūnaitė

D. Dumšienė

V. Batakis

18.

25 d. 9 val.

Rajono mokyklų bibliotekininkų metodinis pasitarimas

 

Švietimo centro salė

R. Leimontienė

V. Abromavičienė

 

Direktorė Rima Juozapavičienė

TOP