2020 m. gegužės mėnesio renginiai

Atnaujinta: 2020-04-27

Eil. nr.

Data

Renginio pavadinimas

Lektoriai

Vieta

Atsakingas

1.

Balandžio 27 d. 15 val.

Muzikos mokytojų sąšauka ,,Nuotolinio darbo aktualijos“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų e. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Leimontienė,

G. Četkauskienė

2.

4 d. 15 val.

Dailės mokytojų sąšauka ,,Nuotolinio mokymo aktualijos“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų e. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Leimontienė,

I. Strižigauskienė

3.

5 d.14 val.

Mokyklų vadovų sąšauka ,,Gerosios patirtys ugdymo įstaigose“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų el. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Juozapavičienė

I. Mažulienė

4.

5 d. 15 val.

Lietuvių kalbos mokytojų sąšauka ,,Nuotolinio mokymo aktualijos“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų e. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Leimontienė,

R. Gasparavičienė

5.

6 d. 14 val.

Pradinių klasių mokytojų sąšauka ,,Nuotolinio mokymo aktualijos“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų el. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Juozapavičienė

A. Norvilienė

6.

6 d. 15 val.

Anglų kalbos mokytojų sąšauka ,,Nuotolinio mokymo aktualijos“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų e. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Leimontienė

K. Vaičiulienė

7.

6 d. 16 val.

Rajono biologijos, chemijos mokytojų metodinis pasitarimas.

Prisijungimai bus išsiųsti į asmeninius el. paštus

 

Nuotoliniu būdu

J. Morkūnaitė

A. Zalunskienė

8.

7 d. 15 val.

Rajono technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Prisijungimai bus išsiųsti į asmeninius el. paštus

 

Nuotoliniu būdu

J. Morkūnaitė

V. Arlauskienė

9.

7 d. 16 val.

Istorijos mokytojų sąšauka ,,Nuotolinio mokymo aktualijos“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų e. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Leimontienė,

G. Kairiūkštienė

10.

11d. 15 val.

Rusų kalbos mokytojų sąšauka ,,Nuotolinio mokymo aktualijos“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų e. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Leimontienė

V. Pėželienė

11.

12 d. 14 val.

Mokyklų bibliotekininkų sąšauka ,,Veiklos mokyklos bibliotekoje ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo laikotarpiu“

Pastaba. Naudosimės ,,Zoom“ video konferencijų programa. Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta į mokytojų e. paštus

 

Nuotoliniu būdu

R. Leimontienė

V. Abromavičienė

12.

20 d. 15 val.

Rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas ,,Nuotolinio mokymo refleksija“

 

Nuotoliniu būdu

G. Jasiūnienė

L. Alekseriūnienė

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

13.

5, 12,19 , 26 d.

14-16 val.

NVŠ programa „Mokinių ugdymas karjerai“

G. Jasiūnienė, PSJŠC metodininkė

Nuotoliniu būdu

G. Jasiūnienė

14.

7, 14, 21, 28 d.

15-17 val.

NVŠ programa „Mokinių ugdymas karjerai“

G. Jasiūnienė, PSJŠC metodininkė

Nuotoliniu būdu

G. Jasiūnienė

Direktorė Rima Juozapavičienė

TOP