2021 m. birželio mėnesio renginiai

Atnaujinta: 2021-05-25

Eil.Nr.DataRenginio pavadinimasLektoriaiVietaAtsakingas

1.

15 d. 13 val.

Registracija internetu iki

06-11 d.

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Įvairiapusiškas meninis ugdymas darželyje – pamatas vaiko emocinei ir socialinei gerovei“

Dalyvio mokestis - 2 Eur

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vyresnioji muzikos mokytoja Skaidrė Sprinžukaitė-Mužienė

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“/

Nuotoliniu būdu

R. Juozapavičienė

2.

17 d. 12 val.

Seminaras socialiniams pedagogams „Socialinio pedagogo indėlis prevencinei veiklai: Pakruojo rajono mokyklų patirtis“

Dalyvio mokestis-7 Eur

S. Miežienė, Lygumų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė; K.Averjanova, „Žemynos“ progimnazijos socialinė pedagogė; R.Pupinis, gidas

Švietimo centro salė/ atvira erdvė

G. Jasiūnienė

S. Miežienė

3.

29 d. 9 val.

Registracija internetu iki

06-15 d.

Seminaras - edukacinė išvyka ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Edukacinių aplinkų pritaikymas STEAM metodikos įgyvendinimui“

Dalyvio mokestis - 20 Eur

Šeduvos lopšelio darželio direktorė

D. Staškūnienė

Šeduvos lopšelis darželis

R. Juozapavičienė

RENGINIAI MOKINIAMS

4.

2,8, 10,11 d.

NVŠ programa „Mokinių ugdymas karjerai“

 

Išvykos

G. Jasiūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė Rima Juozapavičienė

TOP