Suaugusiųjų personalo mobilumo projektas

Atnaujinta: 2018-09-14

erasmus Dalinamės geromis žiniomis  -  Pakruojo švietimo centras yra pasirašęs sutartį su Švietimo mainų paramos fondu  dėl  suaugusiųjų personalo mobilumo projekto ,,Veiklų senjorams įvairovės ir kokybės užtikrinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“  pagal Erasmus+ programos 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais finansavimo.

Mūsų organizacija, siekdama didinti švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą rajone, 2015 m. įkūrė Trečiojo amžiaus universitetą . Plėtojant tęstinio mokymosi paslaugas, senjorams pasiūlytos paskaitos, susitikimai, praktikumai kultūros ir sveikatos (daugiausia fizinės) temomis.   2017 m. buvo inicijuotas ir anglų kalbos mokymas. Pastebėta, kad senjorams reikalingos veiklos, susijusios su jų emocine sveikata, asmeniniu pastiprinimu ir palaikymu, o mokant anglų kalbos reikalinga atsižvelgti į klausytojų amžiaus tarpsnio ypatumus.

Projektu bus siekiama sustiprinti švietėjų kompetencijas, padėsiančias užtikrinti  veiklų senjorams kokybę  ir įvairovę. 

Mobilumo veiklose dalyvaus 3 Pakruojo švietimo centre dirbantys suaugusiųjų švietėjai - institucijos vadovė/Trečiojo amžiaus universiteto veiklų koordinatorė, metodininkė ir psichologė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu - nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d. bus derinami keli mobilumo veiklų tipai.  Bus vykstama į kvalifikacijos tobulinimo kursus ,,Emocinis intelektas“ (institutas ,,DOREA“, Kipras) bei ,,Anglų kalbos mokymo aspektai“ (,,The English Language Centre", Jungtinė Karalystė).  Darbo stebėjimo  ir mokymo  veikla bus įgyvendinama bendradarbiaujant su  Pieksamaki suaugusiųjų švietimo centru (Suomija). 

Kursai  padės pagilinti darbuotojų užsienio kalbos dėstymo suaugusiems (senjorams) kompetencijas, pasirengti  užsiėmimų emocinės sveikatos tematika organizavimui. Bus pastiprintos personalo kompetencijos mokymo ir mokymosi procesų organizavimo, aplinkos kūrimo srityje. Darbo stebėjimo veiklos metu   bus domimasi vadybiniais, veiklų senjorams (studijų rateliai, emocinę sveikatą palaikantys užsiėmimai, užsienio kalbos mokymai)  organizavimo aspektais. Tai prisidės prie centro  vadovo/Trečiojo amžiaus universiteto koordinatoriaus vadybinių, mokymo proceso organizavimo, europinės dimensijos plėtros  kompetencijų tobulinimo.  Numatoma, kad po kursų apie anglų kalbos mokymo aspektus švietimo centro metodininkė vyks į Suomijos  organizaciją dėstyti senjorams. Taip bus dalinamasi anglų kalbos dėstymo senjorams metodologijos patirtimi ir kartu domimasi išskirtine priimančios organizacijos  mokymo metodika, skirta pagyvenusiems žmonėms.   Bus užtikrintas personalo kompetencijų tobulinimas organizuojant senjorams pritaikytus užsienio kalbos mokymus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams bus organizuojami  anglų kalbos mokymai  ir  užsiėmimai  emocinės sveikatos temomis.

Projektas prisidės prie senjorų asmeninio efektyvumo, pasitikėjimo stiprinimo, geresnės psichologinės savijautos ir nusiteikimo mokytis užsienio kalbos. Tikimasi, kad projektas padės atkreipti į kokybiškesnių ir įvairesnių tęstinio mokymosi paslaugų senjorams plėtojimo būtinybę ir  tarptautinio mokymosi mobilumo galimybes.

TOP