Atnaujinta: 2018-09-14

erasmus Dalinamės geromis žiniomis  -  Pakruojo švietimo centras yra pasirašęs sutartį su Švietimo mainų paramos fondu  dėl  suaugusiųjų personalo mobilumo projekto ,,Veiklų senjorams įvairovės ir kokybės užtikrinimas stiprinant švietėjų kompetencijas“  pagal Erasmus+ programos 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais finansavimo.

Atnaujinta: 2016-01-13

2015 m. spalio-gruodžio mėn. Pakruojo švietimo centras vykdė NVŠ programą „Mokinių ugdymas karjerai“, NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) 122000240.

Programos anotacija: ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų brandžiame amžiuje. Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, mokiniams kyla natūralus poreikis pažinti save, socialinių vaidmenų įvairovę, bendrauti ir veikti socialinėje aplinkoje.

Atnaujinta: 2017-03-07

Atnaujinta: 2015-02-12

Vasario mėn. 5 d. vyko užsiėmimas tema „Kaip išmokti valdyti save ir pasiekti tai, ko nori‘‘, lektorius Gediminas Beržinis, Šiaulių televizijos redaktorius, fotomenininkas.

20140326 1   20140326 2   20140326 3

TOP