Atnaujinta: 2021-02-26

20200820 111926 Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo centras vasaros pabaigoje organizavo dieninę vaikų vasaros stovyklą „Planuok karjerą“, kuriai buvo skirtas Pakruojo rajono savivaldybės finansavimas. Penkių dienų veiklose dalyvavo 18 rajono vyresniųjų klasių mokinių. Labai dažnai girdime pasimetusių II kl. gimnazistų, kai reikia rinktis mokymosi kryptį, ar abiturientų, kai jau reikia rinktis profesiją, klausimus- kuo būti? kur stoti? Norint rasti teisingus atsakymus į šiuos klausimus, reikia ruoštis iš anksto. Šios stovyklos metu ir stengėmės padėti I-IV gimnazinių klasių mokiniams rasti atsakymus į šiuos jiems labai aktualius klausimus.

Atnaujinta: 2021-02-26

034 VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras, bendradarbiaudamas su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centru, ugdymo įstaigomis, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija, Darbo birža, kitais socialiniais partneriais, įgyvendina. tęstinę jaunimo verslumo ugdymo programą, kuriai finansavimas skirtas iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto.

Atnaujinta: 2018-06-26

Nuo 2015 m. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras vykdo Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą ,,Mokinių ugdymas karjerai’’. Šiais metais vasario- birželio mėn. šią programą  lankė 38 mokiniai iš Pakruojo ,,Žemynos’’ ir Pašvitinio  pagrindinių  mokyklų. Programos tikslas- sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui. Kadangi vaikai yra II, V-IX klasių mokiniai, tai ugdymas karjerai jiems prasideda nuo savęs pažinimo. Jie mokosi pripažinti savo asmenybės savitumą ir pažinti asmenybės savybes bei pomėgius, pažinti savo gabumus, vertybes, interesus ir taikyti juos formuojant objektyvų savivaizdį. Ši programa taip pat padeda mokiniams pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis, susipažinti su kintančiu darbo pasauliu, su įvairiomis profesijomis. Kiekvieną savaitę mokiniai vyko į įvairias įmones, įstaigas, muziejus, dalyvavo edukacinėse programose, bendravo su skirtingų profesijų atstovais, diskutavo kokių asmeninių savybių reikia norint tapti pvz. keramiku, santechniku ar konditeriu. Mokiniai lankėsi Pakruojo krašto ,,Žiemgalos’’  muziejuje, KANES sporto arenoje, Pakruojo dvare, Kino muziejuje, Fotografijos muziejuje, Pasvalio krašto muziejuje, Šiaulių šokolado fabrike ,,Rūta’’, UAB ,,Aukštaitijos vandenys’’, Tervetės gamtos parke, Šiaulių ,,Angelo’’ muziejuje, Panevėžio kraštotyros muziejuje, UAB ,,Putokšnis’’, Mini ZOO, Raseinių krašto muziejuje, ,,Aštuonračio’’ muziejuke. Dalyvavo edukacinėse programose: ,,Nėriniuotos nosinaitės istorija’’, ,,Pasidaryk nuotrauką pats’’, ,,Vienu balsu’’, ,,Keramikos dirbtuvėlės’’, ,,Saldainių gamyba’’, ,,Arbatos kelias’’, ,,Gipso dirbiniai’’. Programą lankantys mokiniai ne tik ugdosi karjeros kompetencijas, bet ir pažįsta savo kraštą, šalį, mokosi kultūringai bendrauti, gražiai elgtis, tampa žingeidūs ir trokšta vis daugiau pamatyti, sužinoti ir išbandyti naujų dalykų. Vienas malonumas dirbti, kai matai žibančias vaikų akis ir norą pažinti.

Programos vadovė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė Gretos Jasiūnienės nuotraukos

Atnaujinta: 2018-06-26

Nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. Švietimo centre vyko NVŠ programos ,,Mokinių ugdymas karjerai‘‘ užsiėmimai. Programoje dalyvavo 37 mokiniai iš Pašvitinio, Šukionių  ir ,,Žemynos‘‘ pagrindinių mokyklų. Mokiniai lankėsi šiose Pakruojo įstaigose: policijos komisariatas, sporto centras, pedagoginė  psichologinė tarnyba, priešgaisrinė  gelbėjimo tarnyba, atviras jaunimo centras, miškų urėdijos medelynas, ,,Sos vaikai‘‘, Pakruojo rajono savivaldybė, visuomenės sveikatos biuras. Mokiniai susipažino su įstaigų atliekamu darbu, su įvairių profesijų atstovais, domėjosi gaunamu specialistų atlyginimu ir karjeros galimybėmis Pakruojo rajone. Taip pat dalyvavo edukacinėje programoje Pakruojo amatų dvarelyje ,,Žvakių dirbtuvėlės‘‘, apžiūrėjo ekspoziciją ,,Myliu žirgą‘‘. Mokiniai iš Pašvitinio mokyklos vyko į Vilnių, kur dalyvavo edukacinėje programoje Vilniaus oro uoste ir lankėsi LR Seime. Gegužės-birželio mėnesiais mokiniai dalyvavo edukacinėse programose Šiaulių ,,Išmaniojoje mokykloje‘‘, Šiaulių Žaliūkų malūne, Panevėžio krašto muziejuje ir Pašilių stumbryne, vyko į Akmenės krašto muziejų ir AB ,,Akmenės cementas‘‘.

Parengė Greta Jasiūnienė

 

Atnaujinta: 2016-01-13

2015 m. spalio-gruodžio mėn. Pakruojo švietimo centras vykdė NVŠ programą „Mokinių ugdymas karjerai“, NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) 122000240.

Programos anotacija: ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų brandžiame amžiuje. Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, mokiniams kyla natūralus poreikis pažinti save, socialinių vaidmenų įvairovę, bendrauti ir veikti socialinėje aplinkoje.

TOP