Rajono matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinis būrelis

Atnaujinta: 2020-10-23

2019 m. rugsėjo 25 d. matematikos ir ekonomikos mokytojų metodiniame pasitarime, bendru susitarimu, 2-jų metodinių būrelių veikla sujungta. Nuo 2019-09-25 bus matematikos ir ekonomikos metodinis  būrelis.


Rajono matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Rajono matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio taryba

Rajono matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2020-2021 m.m.

Rajono matematikos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2019-2020 m.m.

Matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2018-2019 m.m.

Matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2017-2018 m.m.

Matematikos  mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2016-2017 m.m. 

Rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2015-2016 m.m.

Rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2014-2015 m.m.

Pakruojo rajono 5-12 klasių mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo sąlygos

Ekonomikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 2016-2017 m.m.

Rajono ekonomikos mokytojų metodinio būrelio veikla 2015-2016 m.m.

Rajono ekonomikos mokytojų  metodinio būrelio veikla 2014-2015 m.m.

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų ekonomikos  mokytojų metodinio būrelio veiklos nuostatai

Ekonomikos mokytojų metodinio būrelio taryba

Informacija dėl atnaujintų pagrindinio ugdymo bendrųjų  programų  matematikos dalyko

Pamokos efektyvinimas

  • Pamokos analizė ir vertinimas apklausos forma
  • Moksleivio anketa forma, įvertinimo forma

Metodines veiklos planavimas ir organizavimas Reginos Rudalevičienės Vilniaus ,,Ryto" vidurinės mokyklos mokytojos skaidrė

Logikos įvadas

Sąvoka. Apibrėžimas. Teiginiai ir jų veiksmai. Teiginių neigimo taisyklės. Sudėtiniai teiginiai ir jų neigimas. Sakiniai su kintamaisiais ir jų vertinimas teiginiais. Kvantoriai (visi, egzistuoja). Sakinių su kvantoriais neigimas. Teoremos. Teoremos su būtinomis ir pakankamomis sąlygomis. Įrodymo metodai (indukcija, dedukcija)

TOP